Etusivu > Jäsenille

Seuran jäsenille

Seurassa on nykyään noin 800 jäsentä.

Julkaisut alennushintaan

Jäsenet voivat ostaa Seuran julkaisuja 50 %:n alennuksella Tiedekirjasta.

Tiedekirja (www.tiedekirja.fi)

Snellmaninkatu 13

00170 Helsinki

tiedekirja[a]tsv.fi

puhelin (09) 635 177

telekopio (09) 635 017

Seuran julkaisut on esitelty kohdassa Julkaisut. Teosten tiedot löytyvät myös Tiedekirjan verkkosivuilla olevasta hakemistosta.

Jäsentiedot ja sähköpostitiedotus

Seura pitää yllä jäsenrekisteriä, joten jäsenten toivotaan ilmoittavan muuttuneista osoitteistaan yms. yliasiamiehelle (ks. Henkilöt). Samalla voi ilmoittaa sähköpostiosoitteensa Seuran sähköpostilistaan liitettäväksi. Jäsenkirjeitä lähetetään harvoin, mutta sähköpostitse Seuran asioista ja tapahtumista voidaan tiedottaa aina tarpeen tullen.

Jäsenyys

Seurassa on nykyään noin 800 jäsentä. Jäsenmaksu maksetaan liityttäessä. Maksun suuruus on opiskelijoilta 20 euroa ja muilta vakinaisilta jäseniltä 40 euroa. Lisätietoja jäseneksi liittymisestä saa Seuran yliasiamieheltä (ks. Henkilöt). Seuran sääntöjen 4. ja 5. kohdassa sanotaan jäsenyydestä seuraavasti:

4. § Seuran jäseneksi voidaan valita tai kutsua hyvämaineinen henkilö kansallisuudesta tai kansalaisuudesta riippumatta. Lahjoittajajäseneksi voidaan hyväksyä myös oikeuskelpoinen yhteisö. Jäsenet ovat

4.1 kunniajäseniä, joiksi kutsutaan Seuran työalojen kansainvälistä huippua edustavia tai Seuran pyrkimyksiä muuten suuresti edistäneitä henkilöitä;
4.2 ulkojäseniä, joiksi kutsutaan Suomen ulkopuolelta Seuran työaloihin liittyvää tutkimusta menestyksellisesti harjoittavia henkilöitä;
4.3 lahjoittajajäseniä, joiksi hyväksytään Seuran toimintaa lahjoituksin tukeneita henkilöitä ja oikeuskelpoisia yhteisöjä;
4.4 vakinaisia jäseniä, jotka jäsenmaksuna suorittavat vuosikokouksen kulloinkin vahvistaman summan.

Ne, jotka ennen näiden sääntöjen voimaan astumista ovat suorittaneet jäsenmaksunsa tai tulleet Seuran jäseniksi aikaisempien perusteiden mukaan, jäävät edelleenkin Seuran jäseniksi niillä nimityksin kuin aikaisemmissa säännöissä on vahvistettu.

5. § Kunnia- ja ulkojäsenet valitsee vuosikokous marraskuun varsinaisessa kokouksessa tehtyjen kirjallisten esitysten perusteella. Kunnia- ja ulkojäseniltä ei peritä mitään maksuja. Lahjoittajajäsenet hyväksytään varsinaisessa kokouksessa johtokunnan esityksestä, vakinaiset jäsenet taas kenen tahansa läsnä olevan jäsenen ehdotuksesta sillä edellytyksellä, että jäseneksi ehdotettu on suorittanut jäsenmaksun. Mikäli ehdotusta vakinaiseksi jäseneksi ei hyväksytä, jäsenmaksu palautetaan. Ehdotus jäsenen erottamiseksi Seurasta on aina siirrettävä käsiteltäväksi seuraavaan kokoukseen, jossa ehdotus voidaan hyväksyä vain siinä tapauksessa, että sitä kannattaa vähintään kaksi kolmannesta läsnä olevista jäsenistä. Muussa tapauksessa ehdotus katsotaan rauenneeksi eikä siitä tehdä merkintää pöytäkirjaan.


ylös

08.06.16 14:44

verkko[a]sgr.fi