Etusivu > Julkaisut > Apuneuvoja > Apuneuvoja X

Apuneuvoja suomalais-ugrilaisten kielten opintoja varten X

Hilfsmittel für das Studium der finnisch-ugrischen Sprachen X

Alho Alhoniemi

Marin kielioppi


Kieliopin tarkoituksena on antaa lukijalle perustiedot marin äänne- ja muotorakenteesta, ortografisista periaatteista sekä taivutusmuotojen käytöstä. Teos on pyritty laatimaan mahdollisimman konkreettiseksi ja havainnolliseksi sekä oppikirjaksi soveltuvaksi.

Kielioppi pyrkii kuvaamaan nimenomaan marin kahta kirjakieltä, niittymarin eli itämarin ja vuorimarin eli länsimarin kirjakieltä. Vain muutamissa kohdin on vertailun vuoksi viittauksia murteiden erikoispiirteisiin.

Marin kirjakieliä kirjoitetaan kyrillisin kirjaimin, mutta tässä kieliopissa kirjakielten ilmaukset on kuitenkin esitetty käyttämällä suomalais-ugrilaista transkriptiota.

Lataa koko teos [pdf, 10,6 Mt]
Download the entire book [pdf, 10.6 Mb]

Helsinki: Suomalais-Ugrilainen Seura 2010. (1. painos 1985.) 172 s. 16 €.


ylös

11.5.16

verkko[a]sgr.fi