Etusivu > Julkaisut > Apuneuvoja > Apuneuvoja 17

Apuneuvoja suomalais-ugrilaisten kielten opintoja varten XVII

Hilfsmittel für das Studium der finnisch-ugrischen Sprachen XVII

Riho Grünthal

Vepsän kielioppi

apuneuvoja16

Vepsä on itäisin itämerensuomalainen kieli, yksi suomen lähisukukielistä. Muihin itämerensuomalaisiin kieliin
verrattuna vepsää luonnehtivat useat kielensisäiset muutokset, toisaalta lukuisin tavoin ilmenevä venäjän kielen vaikutus. Vepsää äidinkielenään puhuvien määrä on viimeisen kahdeksankymmenen vuoden aikana pudonnut alle kymmeneen prosenttiin entisestä. Puhujia arvioidaan olevan alle kolme tuhatta. Nykyään kieli on erittäin uhanalainen.
Tässä kirjassa esitellään vepsän kielioppi rakenteellisesta ja funktionaalisesta näkökulmasta. Se antaa kokonaiskuvan vepsästä ensisijaisesti puhuttua kieltä edustavan aineiston valossa.
[PDF.]

Helsinki: Suomalais-Ugrilainen Seura 2015. 347 s. 20 €. ISBN 978-952-5667-73-8.


ylös

03.04.2018

verkko[a]sgr.fi