Meneillään oleva apurahahaku

Suomalais-Ugrilainen Seura julistaa haettavaksi Minette ja Otto Donnerin, Mikko Korhosen, Julius Markin ja lahjoittajien rahaston tuotosta jaettavan nuorten suomalais-ugrilaisten kielten tutkijoiden ja tutkijoiksi aikovien opiskelijoiden vuotuisen apurahan. Suomalais-Ugrilaisen Seuran päämääriin liittyviin hankkeisiin tarkoitettu apuraha on suuruudeltaan 20 000 €. Apurahaa ei tavallisesti myönnetä yksinomaan suomea, viroa tai unkaria käsitteleviin tutkimuksiin eikä jo väitelleille tutkijoille.

Vapaamuotoiset kirjalliset hakemukset, joihin tulee sisällyttää tiivis tutkimussuunnitelma, curriculum vitae, selvitys suoritetuista opinnoista sekä mahdolliset suositukset, pyydetään toimittamaan sähköpostitse Seuran sihteerille osoitteeseen sihteeri@sgr.fi. Hakijoita pyydetään noudattamaan «Seuran yleisiä apurahanhakijan ohjeita». Hakemusasiakirjat tulee jättää yhtenä pdf-dokumenttina. Hakuaika päättyy 30. huhtikuuta 2021 klo 16:00 (EET). Apurahan saaja on velvollinen huolehtimaan «lakisääteisistä vakuutuksista». Pyydämme, että apurahan hakija ilmoittaa välittömästi, jos saa samaan tarkoitukseen apurahan joltakin muulta taholta. Päätös apurahan saajasta tai saajista ilmoitetaan Seuran yleisessä kokouksessa sekä Facebook-sivulla 21. toukokuuta 2021