JSFOU contents       Sisällysluettelo

Tervetuloa SUSAn verkkoversioon

(You will find JSFOu web version in English here.)

Suomalais-Ugrilainen Seura on yksi Suomen vanhimmista ja suurimmista tieteellisistä seuroista. Perustamisestaan lähtien (1883) Seura on pyrkinyt edistämään uralilaisten ja ns. altailaisten kielten ja näitä kieliä puhuvien kansojen kulttuurien, kansatieteen, kansanrunouden ja esihistorian tutkimusta.

Suomalais-Ugrilaisen Seuran Aikakauskirja (Journal de la Société Finno-Ougrienne) on tätä nykyä noin kahden vuoden välein ilmestyvä kansainvälinen aikakauslehti, jonka ensimmäinen numero ilmestyi vuonna 1886. Suomalais-Ugrilaisen Seuran vuonna 2008 käyttöön otettu Aikakauskirjan verkkojulkaisu sisältää tällä hetkellä tuoreimpien numeroiden 91–95 koko sisällön – artikkelit, tieteelliset katsaukset sekä Suomalais-Ugrilaisen Seuran viimeisimmät vuosikertomukset ja tilinpäätökset – maksuttomina pdf-tiedostoina.

SUSA noudattaa molemminpuolista anonyymia vertaisarviointikäytäntöä, jossa sekä kirjoittaja että arvioija säilyvät nimettöminä arviointiprosessin ajan. Lausunnot käsikirjoituksen tieteellisestä julkaisukelpoisuudesta pyydetään vähintään kahdelta arviointitehtävään kutsutulta henkilöltä. Arvioijat ovat toimituksen ulkopuolisia ja suhteessa arvioitavaan käsikirjoitukseen riippumattomia väitelleitä tutkijoita.

SUSA 91 (2006)
SUSA 92 (2009)
SUSA 93 (2011)
SUSA 94 (2013)
SUSA 95 (2015)
SUSA 96 (2017)

Ohjeet kirjoittajille (englanniksi)
Vertaisarviointiprosessi

Päätoimittaja: Rigina Ajanki, <rigina.ajanki[a]helsinki.fi>
Suomalais-ugrilainen ja pohjoismainen osasto
PL 24, FI-00014 Helsingin yliopisto

Toimitussihteeri: Juha Kuokkala, <juha.kuokkala[a]helsinki.fi>

Painojulkaisun tilaukset: Tiedekirja

Suomalais-Ugrilaisen Seuran verkkosivuilla voit tutustua Aikakauskirjan kaikkiin sisällysluetteloihin vuodesta 1886.

ISSN-L 0355-0214, ISSN 0355-0214 (painettu), ISSN 1798-2987 (verkkojulkaisu)