Etusivu > Julkaisut > SUST

Suomalais-Ugrilaisen Seuran Toimituksia

Suomalais-Ugrilaisen Seuran Toimituksia (Mémoires de la Société Finno-Ougrienne) on vuodesta 1890 ilmestynyt kansainvälinen monografiasarja, jossa julkaistaan korkeatasoisia uralilaisiin ja altailaisiin kieliin liittyviä tutkimuksia. Monografioiden lisäksi sarjassa ilmestyy temaattisia artikkelikokoelmia. Sarjalla on kansainvälinen toimitusneuvosto, ja se noudattaa käsikirjoitusten referee-käytäntöä.

Sarjassa ilmestyneet julkaisut perustuvat tyypillisesti empiiriseen tutkimukseen. Keskeisenä kohteena ovat kielet, kieliryhmät ja -yhteisöt, joilla on yhteys perinteiseen kieliekologiseen ympäristöönsä. Julkaistavat kirjat voivat edustaa esimerkiksi seuraavia aihepiirejä.

(i) Uralilaisten kielten perustutkimus.
(ii) Kieliopit ja käsikirjamaiset kokonaisesitykset.
(iii) Uralilaisten ja altailaisten kielten suhde niiden naapurikieliin, erityisesti indoeurooppalaisiin.
(iv) Tutkimushistoria.
(v) Temaattiset ja monitieteiset artikkelikokoelmat.

Julkaisuohjelmaan hyväksytyt kirjat julkaistaan open access -periaatteen mukaisesti avoimesti saatavina sähköisinä versioina vuoden kuluttua ilmestymisestä.

Historia

Sarjassa on aikaisemmin ilmestynyt runsaasti aineistokokoelmia uralilaisten kielten eri haaroista. Useat niistä perustuvat Suomalais-Ugrilaisen Seuran lähettämien stipendiaattien 1800-luvun lopussa ja 1900-luvun alussa keräämään aineistoon. Alkuvuosikymmeninä sarjassa ilmestyi myös kansatieteellisiä ja folkloristisia tutkimuksia.

Toimitusneuvosto

Riho Grünthal (päätoimittaja, Helsinki), Marianne Bakró-Nagy (Szeged), Márta Csepregi (Budapest), Ulla-Maija Forsberg (Helsinki), Kaisa Häkkinen (Turku), Gerson Klumpp (Tartu), Johanna Laakso (Wien), Lars-Gunnar Larsson (Uppsala), Matti Miestamo (Helsinki), Sirkka Saarinen (Turku), Elena Skribnik (München), Trond Trosterud (Tromsø), Berhard Wälchli (Stockholm), Jussi Ylikoski (Oulu)

Uusimmat osat

274. 2016. XXIV + 712 s. Verba vagantur. Jorma Koivulehto in memoriam. Redigunt Sampsa Holopainen, Petri Kallio et Janne Saarikivi. (ISBN 978-952-5667-86-8 [sid.]) 60 €.

273. 2015. 414 s. Timothy Feist, A Grammar of Skolt Saami. (ISBN 978-952-5667-74-5) 40 €.

272. 2015. 351 s. + liitteet 62 s. Nobufumi Inaba, Suomen datiivigenetiivin juuret vertailevan menetelmän valossa. (ISBN 978-952-5667-71-4) 40 €.

Kaikki osat

I–274 (1890–2016)

Loppuunmyydyt osat

I, II, IV–VIII, XI–XIII, XVIII, XIX, XXII, XXVI, XXX, XXXVII, XL, XLVII, LI, LX, 104:1–3, 119, 133, 167, 182, 253.

ISSN 0355-0230


ylös

05.09.17

verkko[a]sgr.fi