Etusivu > Julkaisut > SUST > SUST 257

Mémoires de la Société Finno-Ougrienne 257

Suomalais-Ugrilaisen Seuran Toimituksia 257

Jussi Ylikoski

Non-finites in North Saami

SUST 257


Jussi Ylikosken väitöskirjatutkimus on ajantasainen kuvaus pohjoissaamen kirjoitetun nykykielen ei-finiittisten verbimuotojen – infinitiivien, partisiippien, konverbien ja verbaalisubstantiivin – muodostuksesta ja käytöstä. Laajaan tutkimusaineistoon perustuvassa tutkimuksessa arvioidaan uudelleen saamelaiskielten aiempaa kuvausperinnettä, jossa verbien ei-finiittisten muotojen joukkoon on luettu myös pohjoissaamesta väistyneitä muotoja. Toisaalta erityistä huomiota saavat monet aiemmin vaillinaisesti kuvatut verbimuodot sekä joukko uusia, enemmän tai vähemmän vakiintuneita muotoja ja poikkeuksellisempiakin muodosteita. Nykypohjoissaamen vertaaminen varhaisempaan kansankieleen ja muihin saamelaiskieliin paljastaa sen kehityksessä monia muoto- ja lauseopillisia piirteitä, jotka ovat usein selitettävissä pohjoismaisten valtakielten eli yhtäältä sukulaiskieli suomen ja toisaalta rakenteeltaan saamesta eroavien skandinaavisten kielten vaikutukseksi.

Abstract [pdf]
Abstrákta [pdf]

Non-finites in North Saami [pdf, 1 Mt]


ylös

2.7.09

verkko[a]sgr.fi