Etusivu > Julkaisut > SUST > SUST 274

Suomalais-Ugrilaisen Seuran Toimituksia 274

Mémoires de la Société Finno-Ougrienne 274

Verba vagantur
Jorma Koivulehto in memoriam

Redigunt Sampsa Holopainen, Petri Kallio et Janne Saarikivi

Verba vagantur sisältää valikoiman artikkeleita vuonna 2014 menehtyneen professori Jorma Koivulehdon pitkän ja tuotteliaan uran varrelta. Koivulehto oli suomalais-ugrilaisten ja indoeurooppalaisten kielten kontaktien tutkimuksen uranuurtaja ja merkittävin suomalainen lainasanatutkija, jonka tutkimukset avasivat aivan uusia näkymiä erityisesti itämerensuomalaisten kielten germaanisiin lainasanoihin. Teos sisältää myös suomalais-ugrilaisten kielten indoiranilaisia, balttilaisia ja kaikkein vanhimpia indoeurooppalaisia lainasanoja käsitteleviä artikkeleita. Lisäksi kirjan lopussa on sanarekisteri, johon Koivulehdon töissään käsittelemät sanat on luetteloitu.

Sisällys:

― Esipuhe
― Jorma Koivulehto 1934–2014
― Unto Salo ja Raimo Anttila muistelevat Jorma Koivulehtoa

― Suomen laiva-sanasta
― Vanhimmista germaanis-suomalaisista lainakosketuksista – Sm. karsia ~ germ. *skarđian
― Kenno, kotti ja kalvo – Lisiä germaanis-suomalaisiin lainakosketuksiin
― Lainoja ja lainakerrostumia
― Rasia ja asia
― Suomalaisten maahanmuutto indoeurooppalaisten lainasanojen valossa
― Itämerensuomalais-germaaniset kosketukset
― Lehnwörter im Bereich von ‘Korn’, ‘Finne’, ‘Flosse’
― Namn som kan tolkas urgermanskt
― Etymologioinnin periaatteita: suomen keto, saamen gied'de
― Alte Lehnwörter meteorologischen Inhalts: lappisch ar've ‘Regen’
― Direkte Kontakte des Lappischen mit dem Baltischen
― Kuoleman ja elämän sanoja – Eeva Uotilan (8.3.1941–9.9.1995) muistolle
― Kiire ’päälaki’ ja muuta etymologista rajankäyntiä
― Varhaiset indoeurooppalaiskontaktit: aika ja paikka lainasanojen valossa
― Fest und Zyklus des Jahres: Jul und kekri
― Zum frühen iranischen und indoiranischen lexikalischen Einfluss auf das Finnisch-Ugrische
― The Earliest Contacts between IE and Uralic Speakers in the Light of Lexical Loans
― Häät
― Noin jalot vietettiin hevonsuistajan Hektorin peijaat – Peijaiset- ja peikko-sanojen etymologiaa
― Wie alt sind die Kontakte zwischen Finnisch-Ugrisch und Balto-Slavisch?
― Arkeologia, kielihistoria ja jatkuvuusteoria
― Auf der Suche nach germanischen Elementen im heutigen Wortschatz des Ostseefinnischen und Saamischen
― Saamen ja suomen ’poro’
― Zwei alte skandinavische Lehnwörter im Saamischen
― Frühe slavisch-finnische Kontakte
― Etymologisesti hämäriä -(is)tA-johdosverbejä, lainoja ja omapohjaisia
― Die Urheimat der Germanen
― Lainaetymologioita neljältä vuosikymmeneltä – Jorma Koivulehto †
― Jorma Koivulehdon bibliografia – Bibliography of Jorma Koivulehto
― Jorma Koivulehdon tuotannon etymologinen sanarekisteri – An etymological index to the works of Jorma ― Koivulehto
― Sanarekisteri – Etymological index

Uralilaiset kielet – Uralic languages

Kantaurali – Proto-Uralic
Itämerensuomalaiset kielet – Baltic-Finnic languages
Saame – Saami (= Lapp)
Mordvalaiskielet – Mordvin languages
Mari
Permiläiset kielet – Permic languages
Ugrilaiset kielet – Ugric languages
Samojedikielet – Samoyed languages

Indoeurooppalaiset kielet – Indo-European languages

Kantaindoeurooppa – Proto-Indo-European
Kantagermaani, kantaskandinaavi – Proto-Germanic, Proto-Scandinavian
Gootti – Gothic
Langobardi – Lombardic
Pohjoisgermaaniset kielet – North Germanic languages
Muinais- ja keskiyläsaksa – Old and Middle High German
Nyky-yläsaksa (myös nykyiset murteet) – Modern High German (also modern dialects)
Alasaksa, hollanti – Low German, Dutch
Englanti, friisi – English, Frisian
Anatolia – Anatolian languages
Indoiranilaiset kielet – Indo-Iranian languages
Tokaari – Tocharian
Armenia – Armenian
Kreikka – Greek
Fryygia – Phrygian
Albania – Albanian
Itaaliset kielet – Italic languages
Romaaniset kielet – Romance languages
Kelttiläiset kielet – Celtic languages
Balttilaiset kielet – Baltic languages
Slaavilaiset kielet – Slavic languages

Muut kielet – Other languages

 

Helsinki 2016. XXIV + 712 s. Sid. 60 €. ISBN 978-952-5667-86-8.


ylös

20.04.2017

verkko[a]sgr.fi