Etusivu > Julkaisut > UH > Vertaisarviointikäytäntö

Vertaisarviointikäytäntö

Uralica Helsingiensia -sarjassa noudatetaan tieteellisten artikkelien suhteen molemminpuolista anonyymia vertaisarviointikäytäntöä, jossa sekä kirjoittaja että arvioija säilyvät nimettöminä arviointiprosessin ajan.

Lausunnot käsikirjoituksen tieteellisestä julkaisukelpoisuudesta pyydetään vähintään kahdelta arviointitehtävään kutsutulta henkilöltä. Arvioijat ovat toimituksen ulkopuolisia ja suhteessa arvioitavaan käsikirjoitukseen riippumattomia väitelleitä tutkijoita. Refereet arvioivat aineiston kattavuutta, teoreettisen viitekehyksen hallintaa, tutkimuksen toteutuksen luotettavuutta ja tarkkuutta sekä tulosten omaperäisyyttä ja uutuusarvoa suhteessa aiempaan tutkimukseen (vrt. https://www.tsv.fi/fi/palvelut/tunnus/lisatietoa-vertaisarvioinnista). Kukin arvioija esittää joko julkaisuehdotuksen hylkäämistä tai sen hyväksymistä sellaisenaan tai määrätyin muutoksin.

Lausuntojen pohjalta teoksen toimittaja tekee päätöksen tarjotun käsikirjoituksen julkaisemisesta. Tekijöille lähetetään tieto julkaisuehdotuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä sekä mahdolliset julkaisemisen edellytyksenä pidettävät käsikirjoitusta koskevat muutosehdotukset sekä arvioijien lausunnot.

Kaikkien vertaisarvioitavaksi hyväksyttyjen käsikirjoitusten osalta tallennetaan arviointiprosessia koskevat keskeiset tiedot ja asiakirjat. Vertaisarvioitujen mutta hylättyjen käsikirjoitusten osalta tallennetaan julkaisuehdotuksessa mainitut tekijöiden nimet ja käsikirjoituksen otsikko sekä arvioijien nimet. Julkaistujen käsikirjoitusten osalta tallennetaan tekijöiden julkaisuehdotus, arvioijien lähettämät lausunnot ja toimituksen tekijöille lähettämät julkaisemista koskevat päätökset. Tallennetut tiedot ovat luottamuksellisia.

Sarja kuuluu TSV:n julkaisufoorumin luokituksessa kategoriaan 1.

VAtunnus


ylös

14.11.2017

verkko[a]sgr.fi