Saga 3. Page 578

att jaga. Han har med sig en hund, some springer på tre fötter. Hunder drifver gässen, drifver och dödar många. Samojeden kommer efter och samlar de gäss, som hunden förut hade dödat. Hunden blott drifver gässen, vill hugga i den sämre #Deletion: kud Tadibén, den som hade gjort sig ett tält af renskallar. Biter honom i näbben. Den bättre Tadibeen, som #Deletion: sprang var förut vänder om och #Deletion: jagar hunden tillbaka T befirar kamraten. Tre gånger anfaller hunden den sämre Tadiben, tre gånger befriar honom den bättre. Hunden drifver gässen allt längre och längre, floden börjarAddition smalna #Deletion: mera och mera och blir så grund, att gässen ej mer kunna dyka. "Wi äro förlorade", säger den sämre Tadiben, "hvad står att göra?" Här kunna vi icke dyka, och #Deletion: springa gå vi på landet, så förmå vi ej att springa i kapp med hunden." Den bättre säger: "Låt oss försöka; landet är icke stort. Vi komma snart till hafvet och der finns en ö. Dit skola vi styra vår kosa. #Deletion: De begynnte så att springa Begynnte så att springa på landet, #Deletion: kommosprungoAddition öfver landet, simmade öfver sundet och kommo till ön. Här började den sämre äta gräs, men den bättre åt mossa. Den sämre säger åt den bättre: "Du måste äta gräs, så att dina vingar växa och wi komma härifrån. Ser du, huru stora mina vingar redan vuxit, och du är alldeles utan. Snart flyger jag bort och måste lemna dig här." Så säger den sämre, men den bättre fortfar att äta mossa. Hans vingar växa icke, men den sämre får fullvuxna vingar och flyger bort. Flyger till en annan ö och förvandlas här till en гагарь! Note by Castrén: F. utan vingar. Barnen komma och klubba ihjäl honom. När den sämre hade flugit bort, börjar den bättre att äta gräs, och hans wingar växte snart famnslånga. #Deletion: Derpå flög han Flög så till sitt hem igen och började lefva der #Deletion: som en såsom menniska.

Title

Saga 3. Page 578

Collection