Seura Henkilöt Jäsenille

Julkaisut Kokoukset Arkistot

 

Suomalais-Ugrilainen Seura – Société Finno-Ougrienne

Suomalais-Ugrilainen Seura eli SUS on yksi Suomen vanhimmista ja suurimmista tieteellisistä seuroista. Perustamisestaan lähtien (1883) seura on pyrkinyt edistämään uralilaisten ja altailaisten kielten ja näitä kieliä puhuvien kansojen kulttuurien, kansatieteen, kansanrunouden ja esihistorian tutkimusta.

Seuran nimi on pohjoissaameksi Suoma-Ugralaš Searvi, viroksi Soome-Ugri Selts, unkariksi Finnugor Társaság, ruotsiksi Finsk-Ugriska Sällskapet, ranskaksi Société Finno-Ougrienne, saksaksi Finnisch-Ugrische Gesellschaft, englanniksi Finno-Ugrian Society, venäjäksi Финно-Угорское Общество ja latinaksi Societas Fenno-Ugrica.

Ajankohtaista


Seuran kokous ja marraskuun esitelmä

Suomalais-Ugrilaisen Seuran marraskuun kokouksessa perjantaina 17.11. FT Sachiko Sosa esitelmöi Surgutin hantin morfosyntaktisista funktioista informaationkuljetuksen näkökulmasta. Kokous ja esitelmä ovat tavalliseen tapaan Helsingin Tieteiden talossa klo 18.15. Kokouksessa myös julkistetaan Albert Hämäläisen säätiön apurahan saajat. Tervetuloa! (Ks. Kokoukset).

8.11.2017


Mordvalaiskielten rakenne ja kehitys (Raija Bartens) on nyt julkaistu myös verkossa.

29.9.17


Tervetuloa Suomi 100 -aiheiseen seminaariin ja lokakuun kokoukseen

Perjantaina 20.10.2017 pidetään seminaari Kenttätyön kriisikausi ja Venäjän vallankumouksen vaikutukset, jonka päättää lokakuun kuukausikokous. Vapaa pääsy! Ks. tarkemmin Seminaari (ja Kokoukset).

18.09.2017


Hae apurahaa

Sisä-Venäjällä asuvien suomensukuisten kansojen tutkimukseen (ensisijaisesti etnografiseen hankkeeseen) haettavana 13 000 euron apuraha. Ks. tarkemmin Apurahat.

18.09.2017


Olmapu on ilmestynyt

Olmapu - Marin kielen oppikirja suomalaisille. Svetlana Elembaeva. (Apuneuvoja suomalais-ugrilaisten kielten opintoja varten XIX.) 2017. 264 s. 30 €.

14.09.2017


Seuran kokous ja syyskuun esitelmä

Suomalais-Ugrilaisen Seuran syyskuun kokous ja esitelmä pidetään Tieteiden talolla 15.9. klo 18:15 alkaen. Syyskauden ensimmäisen esitelmän pitää FT Petar Kehayov aiheenaan "The fate of Mood and Modality in Language Death". Kokous ja esitelmä pidetään salissa 104. Syyskauden esitelmistä lisää osiossa Kokoukset

9.8.2017


Vepsän Kielioppi (Riho Grünthal) on nyt julkaistu myös verkossa.

3.3.17


Suomen kielen etymologinen sanakirja VII on nyt julkaistu myös verkossa.

16.02.2017


Sähköisiä sanalistoja saatavilla verkossa

Toinen Suomalais-Ugrilaisen Seuran julkaisema sähköisten sanalistojen kokoelma sisältää komin, tšuvassin ja tataarin sanastoa. Listoissa esiintyvien sanojen yhteismäärä on noin 150 000. Jokaiseen sanaan on liitetty tieto kielestä, sanaluokasta ja sanastolähteestä.
Näiden sanalistojen keskeisin käyttötarkoitus on toimia johto-opin ja sanojen rakenteen tutkimuksen apuvälineinä. Sähköisiä sanalistoja hyödynnetään myös kehitettäessä erilaisia kieliteknologisia sovelluksia.
Sanalistapakettiin liittyy uusi versio SFOu WordListTool -tietokoneohjelmasta, joka on erityisesti kehitetty tämän tyyppisten sanalistojen käsittelyä varten. Ohjelman käyttöliittymäkielet ovat englanti, venäjä ja suomi. Lue lisää...

2.2.17


Apuraha haettavana

Kaisi ja Kaino Heikkilän rahaston 7500 euron suuruinen, mordvan kielen tutkimukseen suunnattu apuraha on nyt haettavana. Ks. tarkemmin Apurahat.

26.1.2017


Kuávsui já peeivičuovâ. 'Sarastus ja päivänvalo'. Inarinsaamen revitalisaatio.
(Annika Pasanen) on nyt julkaistu myös verkossa.

19.1.17


A Grammar of Skolt Saami (Timothy Feist) on nyt julkaistu myös verkossa.

18.01.2017


Finnisch-Ugrische Forschungen 63: 1–3. 2016. 388 s. 36 €.

Sisällys | Sisällys (pdf) | Abstraktit

12.01.2017


Suomen datiivigenetiivin juuret vertailevan menetelmän valossa (Nobufumi Inaba) on nyt julkaistu myös verkossa.

12.01.2017


Mielen laaksot. Mïelen vuemieh. Miela vuomit. Mielâ vyemeh. Miõl vue'm. Neljän saamen kielen paikannimien rakenne, sanasto ja rinnakkaisnimet vähemmistö–enemmistö-suhteiden kuvastajina (Taarna Valtonen) on nyt julkaistu myös verkossa.

11.01.2017


Juuret marin murteissa, latvus yltää Uraliin (toim. Nobufumi Inaba, Jorma Luutonen, Arja Hamari ja Elina Ahola) on nyt julkaistu myös verkossa.

10.01.2017


Mordvin languages in the field on ilmestynyt

Mordvin languages in the field. Ed. by Ksenia Shagal with Heini Arjava. (Uralica Helsingiensia 10.) 2016. 378 s. 25 €.

05.01.2017


Suomalais-Ugrilaisen Seuran vanhimpia julkaisuja on nyt avoimesti saatavilla

Kansalliskirjaston Fenno-Ugrica-kokoelmaan on digitoitu Suomalais-Ugrilaisen Seuran vanhimpia julkaisuja vuoteen 1945 saakka. Lue Kansalliskirjaston tiedote. Kiitämme Suomen tiedekustantajien liittoa rahoituksesta sekä Kansalliskirjastoa hyvästä yhteistyöstä!

10.11.16


ylös

08.11.17

verkko[a]sgr.fi