Seura Henkilöt Jäsenille

Julkaisut Kokoukset Arkistot

 

Suomalais-Ugrilainen Seura – Société Finno-Ougrienne

Suomalais-Ugrilainen Seura eli SUS on yksi Suomen vanhimmista ja suurimmista tieteellisistä seuroista. Perustamisestaan lähtien (1883) seura on pyrkinyt edistämään uralilaisten ja altailaisten kielten ja näitä kieliä puhuvien kansojen kulttuurien, kansatieteen, kansanrunouden ja esihistorian tutkimusta.

Seuran nimi on pohjoissaameksi Suoma-Ugralaš Searvi, viroksi Soome-Ugri Selts, unkariksi Finnugor Társaság, ruotsiksi Finsk-Ugriska Sällskapet, ranskaksi Société Finno-Ougrienne, saksaksi Finnisch-Ugrische Gesellschaft, englanniksi Finno-Ugrian Society, venäjäksi Финно-Угорское Общество ja latinaksi Societas Fenno-Ugrica.

Ajankohtaista


Kuávsui já peeivičuovâ. 'Sarastus ja päivänvalo'. Inarinsaamen revitalisaatio.
(Annika Pasanen) on nyt julkaistu myös verkossa.

19.1.17


A Grammar of Skolt Saami (Timothy Feist) on nyt julkaistu myös verkossa.

18.01.2017


Tammikuun esitelmä ja kokous

FT Karina Lukin esitelmöi perjantaina 20.1. aiheenaan "Huipulle ja yhteiskuntaan – M. A. Castrénin mytologialuentojen ja folklorekokoelmien tieteellisiä ja poliittisia ratkaisuja". Tervetuloa!
Kokouksista ks. tarkemmin Kokoukset.

18.1.17


Finnisch-Ugrische Forschungen 63: 1–3. 2016. 388 s. 36 €.

Sisällys | Sisällys (pdf) | Abstraktit

12.01.2017


Suomen datiivigenetiivin juuret vertailevan menetelmän valossa (Nobufumi Inaba) on nyt julkaistu myös verkossa.

12.01.2017


Mielen laaksot. Mïelen vuemieh. Miela vuomit. Mielâ vyemeh. Miõl vue'm. Neljän saamen kielen paikannimien rakenne, sanasto ja rinnakkaisnimet vähemmistö–enemmistö-suhteiden kuvastajina (Taarna Valtonen) on nyt julkaistu myös verkossa.

11.01.2017


Juuret marin murteissa, latvus yltää Uraliin (toim. Nobufumi Inaba, Jorma Luutonen, Arja Hamari ja Elina Ahola) on nyt julkaistu myös verkossa.

10.01.2017


Mordvin languages in the field on ilmestynyt

Mordvin languages in the field. Ed. by Ksenia Shagal with Heini Arjava. (Uralica Helsingiensia 10.) 2016. 378 s. 25 €.

05.01.2017


Joulukuun esitelmä ja kokous

Suomalais-Ugrilaisen Seuran esimies, prof. Ulla-Maija Forsberg esitelmöi Suomalais-Ugrilaisen Seuran vuosikokouksessa perjantaina 2. joulukuuta 2016 klo 18.15 aiheenaan "Etymologian uudet haasteet: Stadin slangi". Tervetuloa Tieteiden talon saliin 104 (Kirkkokatu 6, Helsinki)! Kokouksista ks. tarkemmin Kokoukset.

25.11.16


Suomalais-Ugrilaisen Seuran vanhimpia julkaisuja on nyt avoimesti saatavilla

Kansalliskirjaston Fenno-Ugrica-kokoelmaan on digitoitu Suomalais-Ugrilaisen Seuran vanhimpia julkaisuja vuoteen 1945 saakka. Lue Kansalliskirjaston tiedote. Kiitämme Suomen tiedekustantajien liittoa rahoituksesta sekä Kansalliskirjastoa hyvästä yhteistyöstä!

10.11.16


Marraskuun esitelmä ja kokous

FT Susanna Virtanen esitelmöi perjantaina 18.11. aiheenaan "Topikaalisuus ja fokaalisuus – informaatiorakenteen peruskysymyksiä itämansissa". Tervetuloa!
Lokakuun kokouksessa prof. Eberhard Winkler puhui 1800-luvun kenttätutkimuksesta ja Sjögrenistä. Syksyn viimeinen esitelmä ja kokous pidetään 2.12. Ks. tarkemmin Kokoukset.

26.10.16


Apuraha haettavana

Suomalais-Ugrilainen Seura on julistanut haettavaksi 9000 euron suuruisen apurahan Sisä-Venäjällä asuvien suomensukuisten kansojen tutkimukseen. Hakuaika päättyy 31.10.2016. Ks. tarkemmin Apurahat.

23.09.16


Culture, Language and Globalization among the Moldavian Csángós Today
(ed. by Magdolna Kovács, Petteri Laihonen & Hanna Snellman) on nyt vapaasti luettavissa sivuillamme.

21.09.16


Suomalais-Ugrilaisen Seuran syyskuun kokous

Suomalais-Ugrilaisen Seuran syksyn ensimmäinen kokous pidetään 16.9. klo 18:15 alkaen Helsingin Tieteiden talon salissa 104. Esitelmän pitää FT Nika Potinkara, Jyväskylän yliopisto: "Saamelaisuus museonäyttelyissä"


Suomalais-Ugrilaisen Seuran Aikakauskirja = Journal de la Société Finno-Ougrienne 95. 2015. 414 s. 30 €.


Seuran saama apuraha

Vanhimpia Suomalais-Ugrilaisen Seuran Toimituksia avoimesti saatavaksi - digitointiprojekti yhteistyössä Kansalliskirjaston kanssa sai rahoituksen pilottihankkeeseen Suomen tiedekustantajien liitto ry:ltä.
Lue lisää...


ylös

19.01.17

verkko[a]sgr.fi