Arkisto ja kokoelmat

Seuran arkistot ovat säilytteillä Kansallisarkistossa. Kokoelman perustiedot löytyvät Astia-palvelusta.

Seuran arkistoja on lisäksi Kansalliskirjastossa. Myös Fellmanin kokoelma on luovutettu Kansalliskirjastoon. Tiedot Fellmanin kokoelman sisällöstä löytyvät Sophie Capdevillen julkaisusta Le fonds Lapponica des Fellman (SUST 239). Kokoelma on myös luetteloitu HELKA-tietokantaan.

Aineistoja voi käyttää Kansalliskirjaston erikoisaineistojen lukusalissa.

Ohjeet arkistonkäyttöpyynnön tekemiseen

Mikäli haluat käyttää Suomalais-Ugrilaisen Seuran arkistoja tai kokoelmia, laadi anomuskirje, joka sisältää seuraavat tiedot: 

a) Aineiston nimi siinä muodossa kuin se Astia-tietokannassa on
b) Aineiston signumit arkistossa (löytyvät Astia-tietokannan kautta)
c) Aineiston käyttötarkoitus (mitä hakija tutkii ja missä ominaisuudessa)
d) Hakijan omat tiedot, oppiarvo ja affiliaatio

Mitä tarkemmin pyyynnön kohde määritellään, sen parempi.

Arkistonkäyttöpyynnöt osoitetaan sihteerille tai johtokunnalle.  Ne tulee lähettää sähköpostitse Seuran sihteerille osoitteeseen sihteeri@sgr.fi. Arkistonkäyttöpyyntöjä otetaan vastaan 1.9.–30.4. Kesäaikaan niitä ei käsitellä.