Kansatieteellisiä julkaisuja — Travaux ethnographiques de la Société Finno-Ougrienne

Nimeke

Kansatieteellisiä julkaisuja — Travaux ethnographiques de la Société Finno-Ougrienne

Kuvaus

Kansatieteellisten julkaisujen sarjassa (Travaux ethnographiques de la Société Finno-Ougrienne) on vuodesta 1899 alkaen julkaistu 21 teosta, suurin osa 1800-luvun lopussa ja 1900-luvun alussa tehtyjen keruuretkien aineistoon perustuvia. Ilmestyneiden osien välillä on pitkiäkin intervalleja (pisin 1953–1982). Perinteinen Venäjän suomalais-ugrilaisten kansojen etnografinen tutkimus, jota tämän sarjan julkaisut edustavat, oli neuvostoaikana pitkään hiljaista. Viime vuosikymmeninä on kuitenkin Venäjällä matkustaminen ollut välillä vapaampaa, minkä takia myös Venäjän ulkopuolella asuvien kiinnostus etnografiseen tutkimukseen ja erityisesti kenttätyöhön on osoittanut elpymisen merkkejä.

***

Travaux ethnographiques de la Société Finno-Ougrienne is the Finno-Ugrian Society's ethnographical series. It includes 21 volumes, of which the first was published in 1899.

Julkaisija

Suomalais-Ugrilainen Seura / Finno-Ugrian Society

Aikamääre

1899->