Suomalais-Ugrilaisen Seuran Aikakauskirja — Journal de la Société Finno-Ougrienne

Nimeke

Suomalais-Ugrilaisen Seuran Aikakauskirja — Journal de la Société Finno-Ougrienne

Kuvaus

https://journal.fi/susa

Suomalais-Ugrilaisen Seuran Aikakauskirja (Journal de la Société Finno-Ougrienne) on tätä nykyä noin kahden vuoden välein ilmestyvä kansainvälinen aikakauslehti, jonka ensimmäinen numero ilmestyi vuonna 1886. OJS-palvelu Journal.fi:ssä on julkaistu Aikakauskirjan tuoreimpien numeroiden (9197) koko sisältö: artikkelit, tieteelliset katsaukset sekä Suomalais-Ugrilaisen Seuran viimeisimmät vuosikertomukset ja tilinpäätökset maksuttomina pdf-tiedostoina.

SUSA noudattaa molemminpuolista anonyymia vertaisarviointikäytäntöä, jossa sekä kirjoittaja että arvioija säilyvät nimettöminä arviointiprosessin ajan. Lausunnot käsikirjoituksen tieteellisestä julkaisukelpoisuudesta pyydetään vähintään kahdelta arviointitehtävään kutsutulta henkilöltä. Arvioijat ovat toimituksen ulkopuolisia ja suhteessa arvioitavaan käsikirjoitukseen riippumattomia väitelleitä tutkijoita.

SUSAssa julkaistujen artikkelien kirjoittajilla on oikeus julkaista artikkelinsa oman yliopistonsa artikkelitietokannassa ilman embargoaikaa. Tähän rinnakkaistallennukseen soveltuu ensisijaisesti Suomalais-Ugrilaisen Seuran kirjoittajalle luovuttama lopullinen PDF-tiedosto. Yliopiston tietokantaan tulevaa artikkelia ei saa muuttaa Suomalais-Ugrilaisen Seuran luovuttamasta PDF-tiedostosta ilman erillistä lupaa. (Muuhun rinnakkaisjulkaisuun ei ole oikeutta.)

Seuraava numero julkaistaan vuonna 2023. Kirjoittajia pyydetään jättämään julkaistavaksi tarjottava materiaali viimeistään 15. marraskuuta 2022 Journal.fi:ssä olevien ohjeiden mukaan.

Tekijä

Päätoimittaja:
Susanna Virtanen
sihteeri[a]sgr.fi

Toimitussihteeri:
Juha Kuokkala

Julkaisija

Suomalais-Ugrilainen Seura

Aikamääre

1886->

Identifiointitunnus

ISSN-L 0355-0214, ISSN (painettu) 0355-0214, ISSN (verkko) 1798-2987

Sarjan julkaisut

Suomalais-Ugrilaisen Seuran Aikakauskirja 90
ISBN 952-5150-81-XRaija Bartens, Näkökulma kominkieliseen vuosituhannen vaihteen lyriikkaan. György Kara, A Western Khalkha benediction for a new round tent. Ruth I. Meserve, A Mongolian medicinal plant list. Tatsuo Nakami, On the daily life of the…

Suomalais-Ugrilaisen Seuran Aikakauskirja 89
ISBN 952-5150-62-3Vuokko Eiras, Mansin murresanakirjatyön leksikografisia ongelmia. Paul Fryer, Revival, invention or re-invention of traditions? The Mari diaspora. Arja Hamari, Komin kielteinen eksistentiaali abu. Jan Henrik Holst, Die Herkunft des…

Suomalais-Ugrilaisen Seuran Aikakauskirja 88
ISBN 952-5150-37-2Tosang Chung, Varhaiskantasuomen distinktiivisten etuvokaalien asema vokaalisoinnun kannalta. Juha Janhunen, Tonogenesis in Northeast Asia: Udeghe as a tone language. Alpo Juntunen, SOFIN kansainvälisessä yhteydessä. Leonid Kulikov,…

Suomalais-Ugrilaisen Seuran Aikakauskirja 87
ISBN 952-5150-06-2Robin Baker, The Csángós in the first half of the seventeenth century: reflections on Codex Bandinus. Hans-Hermann Bartens, Vom Sammeln und Publizieren saamischer Märchen. Raija Bartens, Permiläisten kielten ns.…

Suomalais-Ugrilaisen Seuran Aikakauskirja 86
ISBN 951-9403-89-2Arja Ahlqvist, Sinie kamni, kamennye baby. Raija Bartens, Suomalais-ugrilaisten kielten meteorologisista ja muita luonnonolosuhteita merkitsevistä ilmauksista. Michael Branch, The Academy of Sciences in St. Petersburg as a centre of…

Suomalais-Ugrilaisen Seuran Aikakauskirja 85
ISBN 951-9403-73-6Jarmo Alatalo, De sölkupska dialekterna på övre Ob. E. N. Chernyh & S. V. Kuz’minych, Die älteste Metallurgie Nordeurasiens. Appendix: V. V. Napol’skih, O vremeni i istoricheskih uslovijah uralo-toharskih kontaktov. T. M.…

Suomalais-Ugrilaisen Seuran Aikakauskirja 84
ISBN 951-9403-48-5A. R. Artemjev, The Gantimurov Princes in Russian service. V. Ya. Butanajev, Hakassko-ketskie leksicheskie paralleli. Bernard Le Calloc’h, Franz Anton Schiefner, maître des études finno-ougriennes, caucasiennes et tibétaines. A. Ch.…

Suomalais-Ugrilaisen Seuran Aikakauskirja 83
ISBN 951-9403-47-7Pentti Aalto, Old Turkic epigraphic materials, gathered by J. G. Granö. Harry Halén, Tuvan (Soyot) folk-religious implements in the National Museum of Finland, collected by A. O. Heikel. Juha Janhunen, Ethnic death and survival in…

Suomalais-Ugrilaisen Seuran Aikakauskirja 82
ISBN 951-9403-14-0Knut Bergsland, Comparative aspects of Aleut syntax. Bernard le Calloc’h, Isaac-Jacob Schmidt, fondateur des études mongoles. Harry Halén, From Siberia to Finland. The story of M. F. Kornilov, a Yakut convict. Juha Janhunen &…

Suomalais-Ugrilaisen Seuran Aikakauskirja 81
ISBN 951-9403-14-0Bernard le Calloc’h, Charles de Ujfalvy - pionnier des études finno-ougriennes en France, explorateur de l’Asie centrale. Harry Halén (ed.), The collection of Khakas tös figures in the National Museum of Finland. Eugene Helimski,…

Suomalais-Ugrilaisen Seuran Aikakauskirja 80
ISBN 951-9019-95-2Juri Anduganov, Yhdyssanojen ja sanaliittojen erottamisen syntaktiset kriteerit marin kielessä. Raimo Anttila, Deepened joys of etymology, grade A (and Ä). Raija Bartens, Die sprachlichen Bilder in den Bärenliedern der Ostjaken und…

Suomalais-Ugrilaisen Seuran Aikakauskirja 79
ISBN 951-9019-83-9Alho Alhoniemi, Suomalais-ugrilainen Seura kansainvälisyyden näkökulmasta. Urmas Bereczki, Sukupolvien kuilu nykypäivän obinugrilaisilla. Bernard le Calloc’h, Alexandre Csoma de Körös et la théorie finno-ougrienne (A l’occasion du…

Suomalais-Ugrilaisen Seuran Aikakauskirja 78
ISBN 951-9019-77-4Gerhard Doerfer, Das Birare. Harry Halén, Sakari Pälsin Mongolian-matkan unohdetutut muistiinpanot. Lauri Harvilahti, A two voiced song with no words. László Honti, Passiivi obinugrilaisissa kielissä. Juha Janhunen, Khövsgöl Aimak:…

Suomalais-Ugrilaisen Seuran Aikakauskirja 77
ISBN 951-9010-51-0Lauri Posti, Über einige Bezeichnungen der Gaben der Braut; Über den Ursprung von fi. tili. G. J. Stipa, Suomalaissyntyinen tutkija vanhimman tseremissin kielennäytteen tallentajana; Vom Ostseefinnischen bis zum Samojedischen…

Suomalais-Ugrilaisen Seuran Aikakauskirja 76
ISBN 951-9019-36-7Erkki Itkonen, Einige Gesichtspunkte zur Frühgeschichte der Lappen und des Lappischen; Über einige lappische Verbalsuffixe. Béla Kálmán, Semantische und formale Kongruenz. László Honti, Beiträge zu den Vertretungen der…

Suomalais-Ugrilaisen Seuran Aikakauskirja 75
Erkki Itkonen, Die Umwandlung einiger a- und ä-Stämme zu e- Stämmen im Urfinnischen; Betrachtungen zum lappischen Stufenwechsel. Terho Itkonen, Zur Vereinfachung der FU-Transkription. Ergebnisse der Tätigkeit des internationalen…

Suomalais-Ugrilaisen Seuran Aikakauskirja 74
Erkki Itkonen, Älteste Elemente der lappischen Volksüberlieferung. György Lakó, Behauptungen und Einwendungen bezüglich der charakteristischen Züge der sog. “traditionellen” Sprachwissenschaft. A. K. Mikuschev, Improvisationspoesie der Komi und ihre…

Suomalais-Ugrilaisen Seuran Aikakauskirja 73
Erkki Itkonen, Suomalais-ugrilainen Seura 90-vuotias (Referat: 90 Jahre Finnisch-ugrische Gesellschaft). Matti Liimola und Vuokko Kulmala, Artturi Kannisto und sein Lebenswerk. Gerhard Doerfer, Bemerkungen zum Vokalismus des Monguor (Langvokale im…

Suomalais-Ugrilaisen Seuran Aikakauskirja 72
Juhlakirja Aulis J. Joen kuusikymmenvuotispäiväksi 2.6.1973. Pertti Virtaranta, Aulis J. Joki 60-vuotias. Pentti Aalto, G. J. Ramstedt and the Mongolian Independence Movement. Paul Ariste, Eesti rõhumäärsõna ep. Géza Bárczi, Contribution a l’histoire…

Suomalais-Ugrilaisen Seuran Aikakauskirja 71
Erkki Itkonen, Spuren der Quantitätskorrelation der Vokale im Syrjänischen. Matti Liimola, Zur Kasuslehre der Vach- und Vasjugan-Mundart der ostjakischen Sprache. Aarni Penttilä, Über den Ursprung des finnischen Imperfekts. Edith Vértes, Genaue…

Suomalais-Ugrilaisen Seuran Aikakauskirja 70
Gerhard Doerfer, Langvokale im Urmongolischen? II. Eeva Kangasmaa-Minn, Types of Nominal Sentences in Cheremis. Gustav Ränk, Gegorene Milch und Käse bei den Hirtenvölkern Asiens. Jorma Nevalainen, Statistik über die Wogulen, gesammelt von Artturi…

Suomalais-Ugrilaisen Seuran Aikakauskirja 69
Paavo Ravila, Die Stellung der finnisch-ugrischen Forschung. Julius Mägiste, Suffixentlehnung in den finnisch-ugrischen Sprachen, insbesondere aus dem Russischen. Pentti J. Pelto, Martti Linkola and Pekka Sammallahti, The Snowmobile Revolution in…

Suomalais-Ugrilaisen Seuran Aikakauskirja 68
Paavo Ravila, Die Philosophie der Transformationsgrammatik. Pentti Aalto et Edward Tryjarski, Dessins rupestres aux environs d’Arvaïkher (d’après les copies de M. Namkhaïdagva). Nicholas Poppe, On Some Mongolian Words in the “Tartar Relation"; On the…

Suomalais-Ugrilaisen Seuran Aikakauskirja 67
Paavo Ravila, Yleisen kielitieteen merkitys ja tehtävät. Pentti Aalto, G. J. Ramstedt’s archäologische Aufzeichnungen und Itinerarkarten aus der Mongolei vom Jahre 1912. G. J. Ramstedt & Pentti Aalto, Torgutische Lieder. Rinchen, The Tsagan Gol…

Suomalais-Ugrilaisen Seuran Aikakauskirja 66
Paavo Ravila, Heikki Paasonen und sein Forscherwerk. Edith Vértes, Ostjakische grammatikalische Aufzeichnungen nach den Dialekten an der Konda und am Jugan von H. Paasonen. István Kecskeméti, H. Paasonen’s tatarisches Dialektwörterverzeichnis. Kaino…

Suomalais-Ugrilaisen Seuran Aikakauskirja 65
Sitzungsberichte der 6. Arbeitstagung der Permanent International Altaistic Conference in Helsinki 4.–8.6.1963. Ingrid Schellbach, Die Bahuvrihi-Komposita in der alten finnischen Volksdichtung. Edith Vértes, Randbemerkungen zu einem jüngst…

Suomalais-Ugrilaisen Seuran Aikakauskirja 64
Tytti Kannisto, Artturi Kanniston tutkimusmatkat Siperiassa. Paavo Ravila, Die Transformationstheorie. József Erdödi, Zur tscheremissischen Namengebung. • Suomalais-ugrilaisen Seuran vuosikertomus ja tila 1962. • Martti Kahla, Neuvostoliitossa…

Suomalais-Ugrilaisen Seuran Aikakauskirja 63
G. J. Ramstedt, Sh. Balinov & P. Aalto, Kalmückische Lieder. Nicholas Poppe, The Primary Long Vowels in Mongolian. O. N. Tuna & J. E. Bosson, A Mongolian ‘Phags-pa Text and Its Turkish Translations in the “Collection of Curiosities”. H.…

Suomalais-Ugrilaisen Seuran Aikakauskirja 62
P. Ravila, Finnische Kulturgeschichte und finnisch-ugrische Forschung. Magda Kövesi-Andrássy, Das Infinitiv-Bildungsuffix ung. -ni im Spiegel der verwandten Sprachen. T. I. Itkonen, Der “Zweikampf” der lappischen Zauberer (noai’di) um eine…

Suomalais-Ugrilaisen Seuran Aikakauskirja 61
P. Aalto, La Société Finno-ougrienne 1933–1958. Knut Bergsland, The Eskimo-Uralic Hypothesis. Paavo Ravila, Ersämordwinisches Wörterverzeichnis aus Malyj Tolkaj. Mauno Jokipii, Mieromies – der karelische Volksführer. Oskar Loorits, About the…

Suomalais-Ugrilaisen Seuran Aikakauskirja 60
P. Aalto, Suomalais-ugrilainen Seura 1933-1958. Jouko Hautala, Die folkloristische Forschung in Finnland. Antal Reguly, Vatjalaismuistiinpanot 1831. Julkaissut Sulo Haltsonen. Rintchen, En marge du culte de Guesser Khan en Mongolie. T. I. Itkonen,…

Suomalais-Ugrilaisen Seuran Aikakauskirja 59
L. P. Potapov, Zum Problem der Herkunft der Koibalen und Motoren. Koibalisches Wörterverzeichnis. Motorisches Wörterverzeichnis. Jouko Hautala, “Der Kuckuck bringt die Botschaft des Sommers”. Paavo Ravila, Die Wortklassen, mit besonderer…

Suomalais-Ugrilaisen Seuran Aikakauskirja 58
A. J. Joki, Kai Donners kleinere Wörterverzeichnisse aus dem Jurak-, Jenissei- u. Tawgysamojedischen, Katschatatarischen und Tungusischen. G. J. Ramstedt & Pentti Aalto, Kalmückische Sprichwörter und Rätsel. Matti Liimola, Zur wogulischen…

Suomalais-Ugrilaisen Seuran Aikakauskirja 57
M. Liimola, Zur wogulischen Etymologie und Formenlehre. Y. H. Toivonen, Oudohkoja sanoja. G. J. Ramstedt & Pentti Aalto, Additional Korean Etymologies. Pentti Aalto, G. J. Ramstedt’s mongolische Bibliothek; A Second Fragment of the…

Suomalais-Ugrilaisen Seuran Aikakauskirja 56
Y. H. Toivonen, Zur Frage der finnisch-ugrischen Urheimat. The memory of M. A. Castrén. Speeches held on the occasion of the one hundredth anniversary of his death, May 7, 1952 (Y. H. Toivonen, Speeches delivered at the graveside of M. A. Castrén;…

Suomalais-Ugrilaisen Seuran Aikakauskirja 55
Y. H. Toivonen, Gustaf John Ramstedt. Discours commémoratif. Aufsätze und Vorträge von G. J. Ramstedt. Bearb. und hrsg. von Pentti Aalto: 1) A Comparison of the Altaic Languages with Japanese (1924), 2) Two Words of Korean-Japanese (1926), 3) Kleine…

Suomalais-Ugrilaisen Seuran Aikakauskirja 54
Péter Hajdú, Die Benennungen der Samojeden. Lauri Posti, On Quantity in Estonian. Eerik Laid, Beiträge zur Trachtengeschichte der Mordwinen. • Suomalais-ugrilaisen Seuran vuosikertomukset 1945–48 – Comptes rendus annuels de la Société Finno-ougrienne…

Suomalais-Ugrilaisen Seuran Aikakauskirja 53
G. J. Ramstedt, Altailaisten kielten suhde muihin kielikuntiin – The Relation of the Altaic Languages to Other Language Groups. Y. H. Toivonen, Ison tammen ongelma; Le gros chene des chants populaires finnois. Martti Haavio, Das Renntierlied des…

Suomalais-Ugrilaisen Seuran Aikakauskirja 52
Artturi Kannisto, József Szinnyei unkarilais-suomalaisten kulttuurisuhteiden vaalijana – József Szinnyei als Hüter der ungarisch-finnischen Kulturbeziehungen. A. M. Tallgren, John Abercromby. Aarni Penttilä, Heikki August Ojansuu; Heikki Ojansuun…

Suomalais-Ugrilaisen Seuran Aikakauskirja 51
Artturi Kannisto, Puhe sotamarsalkka C. G. Mannerheimille 7.IV.1940 – Allocution adressée à M. le Maréchal C. G. Mannerheim le 7 avril 1940; Ein Jahr der Erinnerungen; Heikki Paasosen tutkimusmatkat – Die Forschungsreisen Heikki Paasonens. T. I.…

Suomalais-Ugrilaisen Seuran Aikakauskirja 50
E. N. Setälän hautapatsaan vihkiäiset 10.X.1937 – Inauguration du monument funéraire de E. N. Setälä le 10 octobre 1937. Artturi Kannisto, Puhe valtioneuvos E. N. Setälän hautapatsaan vihkiäisissä Helsingin hautausmaalla lokak. 10 p:nä 1937; Discours…

Suomalais-Ugrilaisen Seuran Aikakauskirja 49
Otto Donnerin muistojuhlassa 1936.III.21. pidetyt esitelmät – Discours prononcés 1936.III.21. à la commémoration du centenaire de la naïssance de Otto Donner. Artturi Kannisto, Otto Donner suomalais-ugrilaisten kielten tutkijana; Otto Donner,…

Suomalais-Ugrilaisen Seuran Aikakauskirja 48
Albert Hämäläinen, Das kultische Wachsfeuer der Mordwinen und Tscheremissen. T. Lehtisalo, Beobachtungen über die Jodler; Der Tod und die Wiedergeburt des künftigen Schamanen. G. J. Ramstedt, Koreanisch kes ‘Ding, Stück’. Ensimmäisen varaesimiehen…

Suomalais-Ugrilaisen Seuran Aikakauskirja 47
Albert Hämäläinen, Beiträge zur Geschichte der primitiven Bienenzucht bei den finnisch-ugrischen Völkern. Karl Bouda, Der Dual des Obugrischen mit einem Exkurs über die Suffix-Lockerheit. Martti Haavio, Über die finnisch-karelischen Klagelieder. J.…

Suomalais-Ugrilaisen Seuran Aikakauskirja 46
Paavo Ravila, Suomalais-ugrilainen Seura 1883–1933 – La Société Finno-ougrienne 1883–1933. E. N. Setälä, Zur Begrüssung der Teilnehmer an der Tagung der finnisch-ugrischen Sprachforscher in Helsinki; Das finnisch-ugrische Institut “Suomen suku”.…

Suomalais-Ugrilaisen Seuran Aikakauskirja 45
Kai Donner, M. A. Castrén’s Memory in Russia. Kai Donner und Martti Räsänen, Zwei neue türkische Runeninschriften. Martti Räsänen, Beiträge zur Frage der türkischen Vokalharmonie. Kuzebai Gerd, Bibliografinen luettelo vuosina 1917–29 painetusta…

Suomalais-Ugrilaisen Seuran Aikakauskirja 44
Alb. Hämäläinen, Beiträge zur Ethnographie der Ostfinnen. Kai Donner, Über die Jenissei-Ostjaken und ihre Sprache. Olaf Hanssen, Zur soghdischen Inschrift auf dem dreisprachigen Denkmal von Karabalgasun. Yrjö Wichmann, Maailmansodan vaikutuksia…

Journal de la Société Finno-Ougrienne 43 (Édition française)
Émile Setälä, Problèmes et tâches. Conférences faites aux assemblées annuelles de la Société Finno-ougrienne en 1914–1926. Préface. L’humanité et la nationalité dans les termes désignant “l’homme” (1914). Le “mot” (1915). Les contacts des langues…

Suomalais-Ugrilaisen Seuran Aikakauskirja 43 (Suomalainen laitos)
E. N. Setälä, Kysymyksiä ja tehtäviä. Esitelmiä Suomalais-ugrilaisen Seuran vuosikokouksissa vv. 1914–1926. Alkulause. Ihmisyys ja kansallisuus ‘ihmisen’ nimityksissä (1914). Sanat ja vaiheet (1915). Itämerensuomalaisten kielten kosketukset…

Suomalais-Ugrilaisen Seuran Aikakauskirja 42
Björn Collinder, Über den Begriff der Quantität mit besonderer Rücksicht auf die lappische Sprache. Eliel Lagercrantz, Die Geheimsprache der Lappen. P. Schmidt, Etymologische Beiträge (fi. poro, fi. suksi). Vasilij Lytkin, Zur Datierung der…
Näytä kaikki 91 julkaisua