Apurahat

Suomalais-Ugrilainen Seura jakaa hallinnoimistaan rahastoista vuosittain kaksi apurahaa sekä väitöskirjapalkintoja. Ajankohtaisista apurahoista annetaan tarkempia tietoja tällä sivulla sekä Suomalais-Ugrilaisen Seuran Facebook- ja Instagram-sivuilla. Tutustu hakemusta koskeviin yleisiin ohjeisiin täällä.

Yleistä apurahoista

1. Apuraha, jonka hakuaika on helmikuu

Helmikuussa Suomalais-Ugrilainen Seura julistaa haettavaksi Kaisi ja Kaino Heikkilän rahaston tuotosta apurahan, joka on suunnattu mordvan kielen tutkimukseen. Apurahan suuruuden päättää johtokunta vuosittain. Päätös apurahan saajasta tai saajista ilmoitetaan Seuran varsinaisessa kokouksessa maaliskuussa.

2. Apurahat, joiden hakuaika on huhtikuu

Maaliskuussa Suomalais-Ugrilainen Seura julistaa haettavaksi nuorten suomen ja sen sukukielten tutkijoiden tai tutkijoiksi aikovien opiskelijoiden apurahan, joka jaetaan Minette ja Otto Donnerin, Mikko Korhosen, Julius Markin ja lahjoittajien rahaston tuotosta. Suomalais-Ugrilaisen Seuran päämääriin liittyviin hankkeisiin tarkoitetun nuorten tutkijoiden apurahan suuruuden päättää johtokunta vuosittain. Päätös apurahan saajasta tai saajista ilmoitetaan Suomalais-Ugrilaisen Seuran yleisessä kokouksessa toukokuussa.

Suomalais-Ugrilainen Seura julistaa maaliskuussa haettavaksi myös G. J. Ramstedtin muistorahaston tuotosta apurahan, joka on tarkoitettu Altaistiikan alan hankkeisiin. Apurahan suuruuden päättää johtokunta vuosittain. Apuraha soveltuu myös matka-apurahaksi. Päätös apurahan saajasta tai saajista ilmoitetaan Suomalais-Ugrilaisen Seuran yleisessä kokouksessa toukokuussa.

3. Apuraha, jonka hakuaika on lokakuu

Syyskuussa Suomalais-Ugrilainen Seura julistaa haettavaksi Albert Hämäläisen rahaston tuotosta apurahan Sisä-Venäjällä asuvien suomensukuisten kansojen tutkimukseen. Apuraha myönnetään ensisijaisesti etnografiseen hankkeeseen, mutta muunkin alan tutkimus voi tulla kysymykseen. Apurahan suuruuden päättää johtokunta vuosittain. Päätös apurahan saajasta tai saajista ilmoitetaan Seuran yleisessä kokouksessa marraskuussa.

4. Väitöskirjapalkinnot

Varsinaisten apurahojen lisäksi August Ahlqvistin, Yrjö Wichmannin, Kai Donnerin ja Artturi Kanniston rahastojen tuotosta jaetaan vuosittain väitöskirjapalkinto(ja). Niistä päättää toimikunta, johon kuuluu Suomalais-Ugrilaisen Seuran esimies, kaksi johtokunnan valitsemaa edustajaa sekä Kotikielen Seuran valitsemia edustajia. Väitöskirjapalkinnot jaetaan Kotikielen Seuran vuosikokouksessa maaliskuussa. 

Lisätietoja sihteeriltä: sihteeri[a]sgr.fi