Kokoukset

Suomalais-Ugrilainen Seura järjestää vuosittain yhdeksän kokousta, joiden yhteydessä kuullaan seuran toimialaan liittyviä tieteellisiä esitelmiä. Kokoukset järjestetään syyskuusta toukokuuhun kuukauden kolmantena perjantaina. Poikkeuksena on joulukuun vuosikokous, joka pidetään aina 2. joulukuuta. Kokoukset alkavat kello 18.15.

Suomalais-Ugrilaisen Seuran kokoukset ja esitelmät keväällä 2021

Kevään kokoukset toteutetaan joko hybridimallisina (eli sekä Tieteiden talon (Kirkkokatu 6, Helsinki) salissa 104 että etäyhteyden välityksellä) tai pelkästään etäyhteyden välityksellä senhetkisestä epidemiatilanteesta riippuen.

Pe 15.1.2021 FM Kaisla Kaheinen (HY): Nganasanin korjausjäsennys: itsekorjaus ja korjauksen pragmaattiset merkitykset keskustelussa ja kerronnassa. 

Pe 19.2.2021 Dos. Frog (HY): Origins of the Finnic Tetrameter (or Kalevala-Meter) and Its Implications for Finnic Language History

Pe 19.3.2021 FT Minerva Piha (Uppsalan yliopisto): Arkeologia apuna sanojen semanttisten muutosten 
ajoittamisessa: esimerkkejä eteläsaamelaisesta menneisyydestä. 

Pe 16.4.2021 FT Niklas Metsäranta (HY): Etymologiaraportti – marin ja permiläisten kielten etymologisen tutkimuksen satoa.

Pe 21.5.2021 FM Markus Juutinen (Oulun yliopisto): Alustavia huomioita kolttasaamelaisten luottamusmiehen Jaakko Sverloffin (1894–1977) elämästä ja idiolekteista.