Castrenianumin toimitteita

Nimeke

Castrenianumin toimitteita

Kuvaus

Suomalais-Ugrilainen Seura julkaisi sarjaa vuosina 1971–2005 yhdessä Helsingin yliopiston suomalais-ugrilaisen laitoksen, itämerensuomalaisen laitoksen ja suomen kielen laitoksen kanssa. Laitokset toimivat yhdessä Castrenianumissa, mistä sarjan nimi juontuu. Sarja on lopetettu. Sen tilalle on perustettu Uralica Helsingiensia (UH), joka julkaisee edeltäjänsä tavoin tutkimuksia suomalais-ugrilaisen kielen- ja kulttuurintutkimuksen alalta, myös Unkarin kieleen ja kulttuuriin sekä Viron kieleen ja kulttuuriin liittyvistä aiheista.

***

Castrenianumin toimitteita was published by the Finno-Ugrian Society and the departments of Castrenianum, which was a part of the University of Helsinki.

Julkaisija

Suomalais-Ugrilainen Seura, Helsingin yliopisto / Finno-Ugrian Society, University of Helsinki

Aikamääre

1971–2005

Sarjan julkaisut

Pekka Sammallahti, Ehdotus norjanlapin länsimurteiden fonemaattiseksi transkriptioksi. Terho Itkonen, Itä-ruijanlapin foneemianalyysin pulmia Outakosken murteen valossa. Erkki Itkonen, Ehdotus inarinlapin fonemaattiseksi transkriptioksi. Mikko…

Nimistöntutkimuksemme uranuurtaja Viljo Nissilä 70-vuotias. | Viljo Nissilän kirjallinen tuotanto 1934–21.8.1973. | Nimihakemisto. | Johdinten ja johtimenomaisten ainesten hakemisto.

Terho Itkonen, Suomen murteiden transkription yksinkertaistamisesta. Paul Ariste, Vorschlag für die phonetische Transkription des Wotischen und des Izhorischen. Lauri Posti, Alustavia mietteitä viron, vepsän ja vatjan yksinkertaistetusta…
Näytä kaikki 64 julkaisut