Castrenianumin toimitteita

Nimeke

Castrenianumin toimitteita

Kuvaus

Suomalais-Ugrilainen Seura julkaisi sarjaa vuosina 1971–2005 yhdessä Helsingin yliopiston suomalais-ugrilaisen laitoksen, itämerensuomalaisen laitoksen ja suomen kielen laitoksen kanssa. Laitokset toimivat yhdessä Castrenianumissa, mistä sarjan nimi juontuu. Sarja on lopetettu. Sen tilalle on perustettu Uralica Helsingiensia (UH), joka julkaisee edeltäjänsä tavoin tutkimuksia suomalais-ugrilaisen kielen- ja kulttuurintutkimuksen alalta, myös Unkarin kieleen ja kulttuuriin sekä Viron kieleen ja kulttuuriin liittyvistä aiheista.

***

Castrenianumin toimitteita was published by the Finno-Ugrian Society and the departments of Castrenianum, which was a part of the University of Helsinki.

Julkaisija

Suomalais-Ugrilainen Seura, Helsingin yliopisto / Finno-Ugrian Society, University of Helsinki

Aikamääre

1971–2005

Sarjan julkaisut

Sukukansaohjelman arki
Sukukansaohjelman arki sisältää 16 artikkelia, jotka pohjautuvat syksyllä 2004 Helsingin yliopistossa pidetyn luentosarjan Studia Fenno-Ugrican esitelmiin. Aluksi luodaan katsaus 10-vuotiseen Suomen sukukansaohjelmaan, jonka vastuullisena…

Tähtiä lumessa – mordvalaista lyriikkaa
Tähtiä lumessa on professori Raija Bartensin valitsema ja kääntämä mordvalaisen runouden näytekokoelma, jossa mordvankielinen ja suomenkielinen teksti on sijoitettu aukeamittain rinnakkain. Kirjaan sisältyy myös tekijän laatima johdatus mordvalaiseen…

The case of the object in Livonian
Abstract The moribound Livonian language spoken in Latvia belongs to a subgroup of the Finno-Ugric languages often referred to as Balto-Finnic languages. In these languages, which include Finnish and Estonian, two or more morphological cases can be…

Folia Hungarica 12 – Madách Az ember tragédiája és finn fordításai a nemzeti kultúrák, az irodalmi recepció és a fordításelemzés tükrében
Abstract The dissertation examines Madách's The Tragedy of Man and its Finnish translations. The analysis takes into account hermeneutic, reception-aesthetic and poetical-rhetorical aspects, and explores attitudes to-wards alterity and the…

1000-vuotias – Unkari 1000-vuotiaan Unkarin valtion kulttuurin juuret -seminaarin 26.–27.4.2000 esitelmiä
Sisällys Esipuhe Ulla-Maija Kulonen, Suomen ja unkarin kielet vuosituhanten varsilla Gábor Tolcsvai Nagy, Ensimmäisten unkarilaisten kielimuistomerkkien arkkitekstuaalinen asema Unkarin kulttuurissa István Nyirkos, Miten tuhatvuotinen Unkarin…

Facing Finnic – Some challenges to historical and contact linguistics
Foreword. Hannele Forsberg, The Finnic potential mood and the potential of Finnic. Riho Grünthal, Typological characteristics of the Finnic languages: a reappraisal. Cornelius Hasselblatt, The Finnic verb pattern: clues to (morpho)syntactic change?…

Folia Hungarica 9 – Muuttuva sankarimyytti 1800-luvun unkarilaisissa maalauksissa
Abstract: The Changing Myth of the Hero in Nineteenth Century Hungarian Paintings This work has analysed seven visual texts on Hungarian heroes in the 19th century, and observed the changes in the myth of the hero during this period. Nineteenth…

Sukukansapäivien satoa – kirjoituksia ja puheenvuoroja suomalais-ugrilaisuudesta
Sukukansapäivien satoa Kirjoituksia ja puheenvuoroja suomalais-ugrilaisuudesta Toim. Marja Lappalainen Kirjaan on koottu M. A. Castrenin seuran vuosittain järjestämien Sukukansapäivien esitelmiä vuosilta 1993-1998. Kirjoittajina on eri alojen…

75 vuotta viroa Helsingin yliopistossa – Viron kielen ja kulttuurin opettaminen Suomessa -seminaari 23.11.1998
Seppo Suhonen, Viron lehtoraatti 75-vuotias 23.11.1998. Avauspuhe. Riho Grünthal, Viron kielen lehtoriksi Helsingin yliopistoon 1923. Ants Järv, Friedrich Robert Faehlmannin syntymästä 200 vuotta. Helga Laanpere, Virolais-suomalaisten sanakirjojen…

Johdatus viron kielen tutkimukseen
Johdatus viron kielen tutkimukseen on katsaus viron kielen tutkimuksen historiaan ja nykypäivään. Teoksen ensimmäisessä osassa käydään läpi viron kielen tutkimuksen historia, kirjakielen synty ja vakiintuminen. Toisessa osassa selostetaan toisen…
Näytä kaikki 64 julkaisut