Lexica Societatis Fenno-Ugricae

Nimeke

Lexica Societatis Fenno-Ugricae

Kuvaus

Lexica-sarjassa on ilmestynyt vuodesta 1913 alkaen 35 teosta, joista useissa on monta osaa. Sarjassa on julkaistu laaja tai laajin olemassa oleva murresanakirja useasta suomalais-ugrilaisesta kielestä: lyydistä, inkeroisesta, liivistä, norjanlapista, inarinlapista, koltan- ja kuolanlapista, mordvasta, tšeremissistä, votjakista, syrjäänistä, ostjakista, vogulista, jurakista ja kamassista. Altailaisista kielistä on julkaistu kalmukin sanakirja ja tšuvassin käänteissanakirja.

Myös useita suomalais-ugrilaisten kielten alamurteiden sanakirjoja on julkaistu Lexicassa: Impilahden karjalan sanakirja, vatjan Joenperän ja Kukkosin murteen sanakirjat, Malån metsälappalaismurteiden sanakirja, itätšeremissin sanakirja, ostjakin Kondan ja Juganin murteiden sanakirja sekä unkarin csángómurteiden sanakirja.

Sarjassa on julkaistu myös kaksi etymologista sanakirjaa: 7-osainen suomen kielen etymologinen sanakirja sekä Martti Räsäsen turkkilaiskielten etymologinen sanakirja. Käänteissanakirja on julkaistu komista, marista, mordvasta, tšuvassista, lyydistä, inkeroisesta, vatjasta ja liivistä. Uudentyyppisiä kieliopillisia sanakirjoja edustavat udmurttilais–englantilais–suomalainen sanakirja sekä tundranenetsin morfologinen sanakirja.

Osa sanakirjoista julkaistaan yhteistyössä Kotimaisten kielten keskuksen kanssa.

Loppuunmyydyt osat: I, V, XV:I.

Julkaisija

Suomalais-Ugrilainen Seura

Aikamääre

1913->

Muu tekijä

Kotus

Laji

Sanakirjoja

Identifiointitunnus

ISSN 0356-5769

Sarjan julkaisut

Wogulisches Wörterbuch
Vogulin (mansin) sanakirja perustuu noin 30000 sanalippua käsittävään kokoelmaan, jonka Artturi Kannisto keräsi kenttätyömatkallaan Länsi-Siperiassa vuosina 1901–1906. Sanakirja, joka sisältää sanastoa kaikkiaan 11 mansimurteesta, on toimitettu ns.…

Reverse Dictionary of Komi (Zyryan). Обратный словарь коми (зырянского) языка
Komin käänteissanakirja sisältää kattavimman julkaistun luettelon komin (syrjäänin) kielen sanoista. Sen laajuus on lähes 48 000 sanaa. Jokaiseen sanaan liittyy sanaluokkamerkintä ja lähdeviite. Käänteissanakirja on aakkostettu sanan lopun mukaan,…

Reverse Dictionary of Chuvash. Обратный словарь чувашского языка
Tšuvassin käänteissanakirja sisältää kattavimman julkaistun luettelon tšuvassin kirjakielen sanoista. Sen laajuus on noin 31 000 sanaa. Jokaiseen sanaan liittyy sanaluokkamerkintä ja lähdeviite. Käänteissanakirja on aakkostettu sanan lopun mukaan,…

Tscheremissisches Wörterbuch
Tšeremissin eli marin sanakirjassa ovat edustettuina kaikki kielen päämurteet. Sen pohjana on suomalaisten tutkijoiden 1800- ja 1900-lukujen vaihteen molemmin puolin keräämä ainutlaatuinen aineisto. Sanakirja on laadittu ns. etymologisen periaatteen…

Electronic Word Lists
History and purpose In the past, large word lists with word class labels have been published by Finno-Ugrian Society in the form of reverse dictionaries. The main purpose of such word lists is to serve as a source for the study of derivation and…

Sölkupisches Wörterbuch
Vorwort Die von Kai Donner während seiner Reisen durch die sölkupischen Sprachgebiete 1911–1914 gesammelten Materialien blieben zum großen Teil bis zu Donners Tod 1935 unbearbeitet. Aulis J. Joki, der Donners kamassisches Material herausgegeben…

Impilahden karjalan sanakirja
Impilahden karjalan sanakirjassa on – viittausartikkelit mukaan lukien – kaikkiaan 5 247 sana-artikkelia. Luonteeltaan se on ns. differentiaalisanakirja, ts. kirjaan on otettu vain sellaisia sanoja, jotka poikkeavat muodoltaan, taivutukseltaan,…
Näytä kaikki 39 julkaisut