Selaa julkaisuja (yhteensä 39)

  • Sarja: Lexica Societatis Fenno-Ugricae

lexica35.png
Vogulin (mansin) sanakirja perustuu noin 30000 sanalippua käsittävään kokoelmaan, jonka Artturi Kannisto keräsi kenttätyömatkallaan Länsi-Siperiassa vuosina 1901–1906. Sanakirja, joka sisältää sanastoa kaikkiaan 11 mansimurteesta, on toimitettu ns.…

Lex34.png
Komin käänteissanakirja sisältää kattavimman julkaistun luettelon komin (syrjäänin) kielen sanoista. Sen laajuus on lähes 48 000 sanaa. Jokaiseen sanaan liittyy sanaluokkamerkintä ja lähdeviite. Käänteissanakirja on aakkostettu sanan lopun mukaan,…

Lex33.png
Tšuvassin käänteissanakirja sisältää kattavimman julkaistun luettelon tšuvassin kirjakielen sanoista. Sen laajuus on noin 31 000 sanaa. Jokaiseen sanaan liittyy sanaluokkamerkintä ja lähdeviite. Käänteissanakirja on aakkostettu sanan lopun mukaan,…

Lex32.png
Tšeremissin eli marin sanakirjassa ovat edustettuina kaikki kielen päämurteet. Sen pohjana on suomalaisten tutkijoiden 1800- ja 1900-lukujen vaihteen molemmin puolin keräämä ainutlaatuinen aineisto. Sanakirja on laadittu ns. etymologisen periaatteen…

LexicaXXXI2_kansi.PNG
History and purpose In the past, large word lists with word class labels have been published by Finno-Ugrian Society in the form of reverse dictionaries. The main purpose of such word lists is to serve as a source for the study of derivation and…

Lex30.png
Vorwort Die von Kai Donner während seiner Reisen durch die sölkupischen Sprachgebiete 1911–1914 gesammelten Materialien blieben zum großen Teil bis zu Donners Tod 1935 unbearbeitet. Aulis J. Joki, der Donners kamassisches Material herausgegeben…

Lex27.png
Impilahden karjalan sanakirjassa on – viittausartikkelit mukaan lukien – kaikkiaan 5 247 sana-artikkelia. Luonteeltaan se on ns. differentiaalisanakirja, ts. kirjaan on otettu vain sellaisia sanoja, jotka poikkeavat muodoltaan, taivutukseltaan,…

lexicaxxiii_iso.png
A preliminary version of the dictionary of the Mordvin languages Erzya and Moksha, based on the dialect materials of Heikki Paasonen (1865–1919), is now available on-line. The dictionary originally appeared in print in 1990–1999.The final electronic…

Sanakirja painettuna ja verkossa Nygöi on ruado ruattu – nyt on työ tehty! Karjalan kielen sanakirjan kuudes, viimeinen osa on ilmestynyt Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen ja Suomalais-Ugrilaisen Seuran yhteisjulkaisuna vuonna 2005. Sanakirja on…

lexicaxv1.pdf
T. I. Itkonen keräsi 1900-luvun alkupuolella Suomalais-Ugrilaisen Seuran tuella Itä-Lapista ainutlaatuisen sana-aineiston, jonka hän toimitti ja julkaisi vuonna 1958. Kielitieteellinen Koltan- ja kuolanlapin sanakirja sisältää yli 7000 kantasanaa ja…

LEX12:7.pdf
7-niteinen Suomen kielen etymologinen sanakirja on 1950-luvulla aloitettu ja 1980-luvulla loppuun saatettu sanakirja suomen kielen sanojen etymologiasta. Sanakirjan aineistoa on ryhdytty keräämään vuonna 1930, ja sen keruuta varten perustettiin…