Wogulisches Wörterbuch

lexica35.png

Nimeke

Wogulisches Wörterbuch

Aihe

Wogulisches Wörterbuch. Lexica Societatis Fenno-Ugricae XXXV. 2013. XI + 961 p. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja 173). (ISBN 978-952-5667-54-7) 100 €.

Kuvaus

Vogulin (mansin) sanakirja perustuu noin 30 000 sanalippua käsittävään kokoelmaan, jonka Artturi Kannisto keräsi kenttätyömatkallaan Länsi-Siperiassa vuosina 1901–1906.

Sanakirja, joka sisältää sanastoa kaikkiaan 11 mansimurteesta, on toimitettu ns. etymologisen periaatteen mukaisesti: kuhunkin sana-artikkeliin on koottuna etymologisesti yhteen kuuluvat sanat johdoksineen sekä yhdyssanat osiensa mukaan ryhmiteltyinä.

Murreaines on esitetty kielihistoriallisesti ja kielimaantieteellisesti järjestettynä siten, että hakusanana on eteläinen Tavdan murteen muoto, joka on varsinkin vokaalistoltaan konservatiivinen. Tavdan murteesta siirrytään itämurteen eli Kondan murteen ja länsimurteitten kautta pohjoismurteisiin.

Suuri osa satavuotiaan Lexica Societatis Fenno-Ugricae -sarjan teoksista on laajoja murresanakirjoja, jotka perustuvat Suomalais-Ugrilaisen Seuran stipendiaattien tutkimusmatkoillaan ennen Venäjän vallankumousta keräämiin aineistoihin. Nyt, yli sadan vuoden jälkeen, tämä lajinsa viimeinen on vihdoin kaikkien saatavilla.

Tekijä

Artturi Kannisto (gesamm. und geordnet); Vuokko Eiras (bearb.); Arto Moisio (hrsg.)

Julkaisija

Suomalais-Ugrilainen Seura

Aikamääre

2013

Formaatti

Fyysinen nide

Kieli

Mansi (моаньсь), saksa (Deutsch)

Laji

Sanakirja