Suomalais-Ugrilaisen Seuran Toimituksia — Mémoires de la Société Finno-Ougrienne

Nimeke

Suomalais-Ugrilaisen Seuran Toimituksia — Mémoires de la Société Finno-Ougrienne

Kuvaus

Suomalais-Ugrilaisen Seuran Toimituksia (Mémoires de la Société Finno-Ougrienne) on vuodesta 1890 ilmestynyt kansainvälinen monografiasarja, jossa julkaistaan korkeatasoisia uralilaisiin ja altailaisiin kieliin liittyviä tutkimuksia. Monografioiden lisäksi sarjassa ilmestyy temaattisia artikkelikokoelmia. Sarjalla on kansainvälinen toimitusneuvosto, ja se noudattaa käsikirjoitusten referee-käytäntöä.

Sarjassa ilmestyneet julkaisut perustuvat tyypillisesti empiiriseen tutkimukseen. Keskeisenä kohteena ovat kielet, kieliryhmät ja -yhteisöt, joilla on yhteys perinteiseen kieliekologiseen ympäristöönsä. Julkaistavat kirjat voivat edustaa esimerkiksi seuraavia aihepiirejä.

(i) Uralilaisten kielten perustutkimus.
(ii) Kieliopit ja käsikirjamaiset kokonaisesitykset.
(iii) Uralilaisten ja altailaisten kielten suhde niiden naapurikieliin, erityisesti indoeurooppalaisiin.
(iv) Tutkimushistoria.
(v) Temaattiset ja monitieteiset artikkelikokoelmat.

Julkaisuohjelmaan hyväksytyt kirjat julkaistaan open access -periaatteen mukaisesti avoimesti saatavina sähköisinä versioina vuoden kuluttua ilmestymisestä.

***

Mémoires de la Société Finno-Ougrienne (Suomalais-Ugrilaisen Seuran Toimituksia, "Publications of the Finno-Ugrian Society") is an international monograph series first published in 1890, concentrating on high-quality research on the Uralic and Altaic languages. In addition to monographs, the series also includes article collections focusing on specific themes. There is an international Editorial Board for the series which complies with the practice of peer manuscript review.

The publications in the series are typically based on empirical research. The core themes include languages, language groups and language communities which have a connection to their traditional linguistic ecosystem. Books considered for publication can cover the following topics:

(i) Basic research on the Uralic languages
(ii) Grammars and complete manuscript-type presentations
(iii) The relationship between the Uralic and Altaic languages and their neighbouring languages, especially the Indo-European languages
(iv) Research history
(v) Thematic and multidisciplinary article collections

Books approved by the Finno-Ugrian Society are published according to an open access principle, openly available as digital versions one year after release.

Tekijä

Toimituskunta / Editorial board:

Riho Grünthal (päätoimittaja / editor-in-chief, Helsinki), Marianne Bakró-Nagy (Szeged), Márta Csepregi (Budapest), Ulla-Maija Forsberg (Helsinki), Kaisa Häkkinen (Turku), Gerson Klumpp (Tartu), Johanna Laakso (Vienna), Lars-Gunnar Larsson (Uppsala), Matti Miestamo (Helsinki), Sirkka Saarinen (Turku), Elena Skribnik (Munich), Trond Trosterud (Tromsø), Berhard Wälchli (Stockholm), Jussi Ylikoski (Kautokeino)

Julkaisija

Suomalais-Ugrilainen Seura / Finno-Ugrian Society

Aikamääre

1890 -> nykypäivä / present day