Suomalais-Ugrilaisen Seuran Toimituksia — Mémoires de la Société Finno-Ougrienne

Nimeke

Suomalais-Ugrilaisen Seuran Toimituksia — Mémoires de la Société Finno-Ougrienne

Kuvaus

Suomalais-Ugrilaisen Seuran Toimituksia (Mémoires de la Société Finno-Ougrienne) on vuodesta 1890 ilmestynyt kansainvälinen monografiasarja, jossa julkaistaan korkeatasoisia uralilaisiin ja altailaisiin kieliin liittyviä tutkimuksia. Monografioiden lisäksi sarjassa ilmestyy temaattisia artikkelikokoelmia. Sarjalla on kansainvälinen toimitusneuvosto, ja se noudattaa käsikirjoitusten referee-käytäntöä.

Sarjassa ilmestyneet julkaisut perustuvat tyypillisesti empiiriseen tutkimukseen. Keskeisenä kohteena ovat kielet, kieliryhmät ja -yhteisöt, joilla on yhteys perinteiseen kieliekologiseen ympäristöönsä. Julkaistavat kirjat voivat edustaa esimerkiksi seuraavia aihepiirejä.

(i) Uralilaisten kielten perustutkimus.
(ii) Kieliopit ja käsikirjamaiset kokonaisesitykset.
(iii) Uralilaisten ja altailaisten kielten suhde niiden naapurikieliin, erityisesti indoeurooppalaisiin.
(iv) Tutkimushistoria.
(v) Temaattiset ja monitieteiset artikkelikokoelmat.

Julkaisuohjelmaan hyväksytyt kirjat julkaistaan open access -periaatteen mukaisesti avoimesti saatavina sähköisinä versioina vuoden kuluttua ilmestymisestä.

Tekijä

Toimituskunta:

Riho Grünthal (päätoimittaja, Helsinki), Marianne Bakró-Nagy (Szeged), Márta Csepregi (Budapest), Ulla-Maija Forsberg (Helsinki), Kaisa Häkkinen (Turku), Gerson Klumpp (Tartu), Johanna Laakso (Vienna), Lars-Gunnar Larsson (Uppsala), Matti Miestamo (Helsinki), Sirkka Saarinen (Turku), Elena Skribnik (Munich), Trond Trosterud (Tromsø), Berhard Wälchli (Stockholm), Jussi Ylikoski (Kautokeino)

Julkaisija

Suomalais-Ugrilainen Seura

Aikamääre

1890 -> nykypäivä