Suomalais-Ugrilaisen Seuran Toimituksia — Mémoires de la Société Finno-Ougrienne

Nimeke

Suomalais-Ugrilaisen Seuran Toimituksia — Mémoires de la Société Finno-Ougrienne

Kuvaus

Suomalais-Ugrilaisen Seuran Toimituksia (Mémoires de la Société Finno-Ougrienne) on vuodesta 1890 ilmestynyt kansainvälinen monografiasarja, jossa julkaistaan korkeatasoisia uralilaisiin ja altailaisiin kieliin liittyviä tutkimuksia. Monografioiden lisäksi sarjassa ilmestyy temaattisia artikkelikokoelmia. Sarjalla on kansainvälinen toimitusneuvosto, ja se noudattaa käsikirjoitusten referee-käytäntöä.

Sarjassa ilmestyneet julkaisut perustuvat tyypillisesti empiiriseen tutkimukseen. Keskeisenä kohteena ovat kielet, kieliryhmät ja -yhteisöt, joilla on yhteys perinteiseen kieliekologiseen ympäristöönsä. Julkaistavat kirjat voivat edustaa esimerkiksi seuraavia aihepiirejä.

(i) Uralilaisten kielten perustutkimus.
(ii) Kieliopit ja käsikirjamaiset kokonaisesitykset.
(iii) Uralilaisten ja altailaisten kielten suhde niiden naapurikieliin, erityisesti indoeurooppalaisiin.
(iv) Tutkimushistoria.
(v) Temaattiset ja monitieteiset artikkelikokoelmat.

Julkaisuohjelmaan hyväksytyt kirjat julkaistaan open access -periaatteen mukaisesti avoimesti saatavina sähköisinä versioina vuoden kuluttua ilmestymisestä.

***

Mémoires de la Société Finno-Ougrienne (Suomalais-Ugrilaisen Seuran Toimituksia, "Publications of the Finno-Ugrian Society") is an international monograph series first published in 1890, concentrating on high-quality research on the Uralic and Altaic languages. In addition to monographs, the series also includes article collections focusing on specific themes. There is an international Editorial Board for the series which complies with the practice of peer manuscript review.

The publications in the series are typically based on empirical research. The core themes include languages, language groups and language communities which have a connection to their traditional linguistic ecosystem. Books considered for publication can cover the following topics:

(i) Basic research on the Uralic languages
(ii) Grammars and complete manuscript-type presentations
(iii) The relationship between the Uralic and Altaic languages and their neighbouring languages, especially the Indo-European languages
(iv) Research history
(v) Thematic and multidisciplinary article collections

Books approved by the Finno-Ugrian Society are published according to an open access principle, openly available as digital versions one year after release.

Tekijä

Toimituskunta / Editorial board:

Riho Grünthal (päätoimittaja / editor-in-chief, Helsinki), Marianne Bakró-Nagy (Szeged), Márta Csepregi (Budapest), Ulla-Maija Forsberg (Helsinki), Kaisa Häkkinen (Turku), Gerson Klumpp (Tartu), Johanna Laakso (Vienna), Lars-Gunnar Larsson (Uppsala), Matti Miestamo (Helsinki), Sirkka Saarinen (Turku), Elena Skribnik (Munich), Trond Trosterud (Tromsø), Berhard Wälchli (Stockholm), Jussi Ylikoski (Kautokeino)

Julkaisija

Suomalais-Ugrilainen Seura / Finno-Ugrian Society

Aikamääre

1890 -> nykypäivä / present day

Sarjan julkaisut

Verba vagantur
Verba vagantur sisältää valikoiman artikkeleita vuonna 2014 menehtyneen professori Jorma Koivulehdon pitkän ja tuotteliaan uran varrelta. Koivulehto oli suomalais-ugrilaisten ja indoeurooppalaisten kielten kontaktien tutkimuksen uranuurtaja ja…

A Grammar of Skolt Saami
Skolt Saami is an Eastern Saami language within the Uralic family. This grammar presents an overview of the phonology, morphology and syntax of Skolt Saami, paying particular attention to its highly complex morphophonological and inflectional…

Suomen datiivigenetiivin juuret vertailevan menetelmän valossa
Datiivigenetiivi eli genetiivin datiivinen käyttö, jonka tyypillisimmät esiintymät löytyvät 1500-luvun kirjallisista tuotteista, kuten Mikael Agricolan Uudesta testamentista: Andaca Keisarin mite Keisarin tule (vrt. vuoden 1992 suomennos: Antakaa…

Mielen laaksot. Mïelen vuemieh. Miela vuomit. Mielâ vyemeh. Miõl vue'm. Neljän saamen kielen paikannimien rakenne, sanasto ja rinnakkaisnimet vähemmistö–enemmistö-suhteiden kuvastajina
Mielen laaksot on laaja tutkimus neljän saamen kielen paikannimistä omassa kulttuurisessa kontekstissaan – keskisessä Ruotsissa, pohjoisimmassa Suomessa ja Venäjän puolella Petsamossa. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun useiden saamen kielten…

Juuret marin murteissa, latvus yltää Uraliin
Uralilaisia kieliä puhuvat kansat ovat levittäytyneet laajalle alueelle, joka ulottuu Siperiasta Keski-Eurooppaan. Niitä tutkiva tiede uralistiikka saavutti kestäviä tuloksia jo 1800-luvulla. Professori Sirkka Saarisen 60-vuotispäivää juhlistava…

Words and Varieties. Lexical Variation in Saami
The study of the linguistic geography of Saami has in the main been based on phonological and morphological criteria. This study takes another approach, though, and discusses spatial variation in Saami from the point of view of lexicon. The point of…

Moksha prosody
Moksha prosody is one of the four books written by the linguists of the University of Tartu who have focused on the study of prosodic features of Finno-Ugric languages in a project initiated by Ilse Lehiste (1928–2010). Ilse Lehiste, an outstanding…

Materials on Forest Enets, an Indigenous Language of Northern Siberia
Materials on Forest Enets is the first comprehensive and functional-typologically informed description of a Samoyedic language. It covers all major aspects of the grammar of Forest Enets as spoken by its last fluent speakers in Potapovo and Dudinka.…

A Linguistic Map of Prehistoric Northern Europe
What do we know about the prehistory of languages and cultures in areas, such as Northern Europe that do not have written documents or large extinct cities? For decades, archaeology and linguistics, two disciplines weaving together multiple…

Networks, Interaction and Emerging Identities in Fennoscandia and Beyond
Charlotte Damm & Janne Saarikivi: Introduction [PDF] Part I ...and beyond T. Max Friesen: Alaskan Analogues and Eastern Uncertainties: Reconstructing Thule Inuit Interaction Networks in the Eastern Nort American Arctic [PDF] Peter Jordan: From…
Näytä kaikki 278 julkaisut