Mielen laaksot. Mïelen vuemieh. Miela vuomit. Mielâ vyemeh. Miõl vue'm. Neljän saamen kielen paikannimien rakenne, sanasto ja rinnakkaisnimet vähemmistö–enemmistö-suhteiden kuvastajina (SUST 271)

sust271.pdf

Nimeke

Mielen laaksot. Mïelen vuemieh. Miela vuomit. Mielâ vyemeh. Miõl vue'm. Neljän saamen kielen paikannimien rakenne, sanasto ja rinnakkaisnimet vähemmistö–enemmistö-suhteiden kuvastajina (SUST 271)

Aihe

Mielen laaksot. Mïelen vuemieh. Miela vuomit. Mielâ vyemeh. Miõl vue'm. Neljän saamen kielen paikannimien rakenne, sanasto ja rinnakkaisnimet vähemmistö–enemmistö-suhteiden kuvastajina. Suomalais-Ugrilaisen Seuran Toimituksia 271. 2014. 540 p. (ISBN 978-952-5667-65-3 [painettu], ISBN 978-952-5667-66-0 [verkko]). 40 €.

Kuvaus

Mielen laaksot on laaja tutkimus neljän saamen kielen paikannimistä omassa kulttuurisessa kontekstissaan – keskisessä Ruotsissa, pohjoisimmassa Suomessa ja Venäjän puolella Petsamossa. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun useiden saamen kielten paikannimien rakennetta, sanastoa ja nimipareja analysoidaan näin perusteellisesti. Tutkimustuloksia tarkastellaan edelleen tutkittujen ja niitä ympäröivien yhteisöjen välisen vuorovaikutuksen näkökulmasta. Kirjan antia ovat myös perinpohjaiset kuvaukset tutkituista saamelaisyhteisöistä, niiden elämäntavasta ja lähihistoriasta ennen toista maailmansotaa. Kuvaukset on koostettu yhteisölähtöisesti mikro- ja etnohistorian tutkimusperiaatteita noudattaen. Tutkitut kielet – etelä-, pohjois-, inarin- ja koltansaame – edustavat kattavasti saamelaiskielten alueellisia ryhmiä, minkä ansiosta tutkimustulokset tarjoavat kiintoisaa tietoa saamen kielten keskinäisistä suhteista. Tutkittujen ryhmien ja niitä ympäröivien valtakulttuurien väliset kontaktit ovat vaihdelleet paljon alueelta ja aikakaudelta toiselle. Paikannimiä tarkastelemalla on ollut mahdollista avata myös uusia näkökulmia kielellisen ja kulttuurisen vuorovaikutuksen kehitykseen.

Tekijä

Taarna Valtonen

Julkaisija

Suomalais-Ugrilainen Seura

Aikamääre

2014

Formaatti

Fyysinen nide, verkossa selailtava teos

Kieli

Suomi

Laji

Väitöskirja