Kuujärven lyydiläistekstejä (SUST 263)

SUST263.png

Nimeke

Kuujärven lyydiläistekstejä (SUST 263)

Aihe

Kuujärven lyydiläistekstejä. Suomalais-Ugrilaisen Seuran Toimituksia 263. 2011. 233 p. (ISBN 978-952-5667-32-5) 26 €.

Kuvaus

Tekstikokoelma esittelee Kuujärven lyydiläismurretta. Sen ainekset on koottu 1988‒1995 seitsemältä eri lyydintaitajalta. Kuujärven murre kuuluu lyydiläismurteisiin, mutta osoittaa toisaalta huomattavaa yhtäläisyyttä vepsään muun muassa konsonanttien osalta. Lyydin kieli koostuu kolmesta päämurteesta; pohjoislyydistä, keskilyydistä ja Kuujärven lyydistä sekä kolmesta murresaarekkeesta.

Tekijä

Miikul Pahomov

Julkaisija

Suomalais-Ugrilainen Seura

Aikamääre

2011

Formaatti

Fyysinen nide

Kieli

Suomi