Sanoista kirjakieliin (SUST 259)

SUST259.png

Nimeke

Sanoista kirjakieliin (SUST 259)

Aihe

Sanoista kirjakieliin. Juhlakirja Kaisa Häkkiselle 17. marraskuuta 2010. Suomalais-Ugrilaisen Seuran Toimituksia 259. 2010. 421 p. (ISBN 978-952-5667-20-2 [painettu], ISBN 978-952-5667-21-9 [verkko]) 60 €.

Kuvaus

Kaisa Häkkinen 60 vuotta [PDF]

Artikkelit

I Kirjakielten kehitys


Aimo Hakanen: Nominaalimuotojen käytöstä Antero Vareliuksen asiaproosassa [PDF]

Nobufumi Inaba: Kolmen maanlainsuomennoksen kopion keskinäiset suhteet kirjoitusasujen ja sijamuotojen käytön valossa [PDF]

Raimo Jussila: Keskipisteenä Kalevala [PDF]

Eino Koponen: Johannes Tornaeuksen Manuale Lapponicumin murrepohjasta ja vaikutuksesta ruotsinlapin kirjakielen myöhempään kehitykseen [PDF]

Petri Lauerma: A. I. Arwidssonin arkkifoneeminen kirjaimisto vuodelta 1820 [PDF]

Ilona M. Nagy: Latinan ja unkarin suhde erään koodeksin sanastossa [PDF]

Marko Pantermöller: Marginaalisija kielensuunnittelun fokuksessa – 1800-luvulla käyty keskustelu abessiivin päätevarianteista [PDF]

Kaarina Pitkänen-Heikkilä: Suomentaja normien ylläpitäjänä ja rakentajana – Johan Bäckvall ja Topeliuksen Luonnon-kirjan suomennosprosessi [PDF]

Heidi Salmi: Mikael Agricolan kielen adpositiot läsnä, lähes ja liki [PDF]

Merlijn de Smit: On Some Problems of Old Finnish Syntax [PDF]

Tanja Vaittinen: Kielenohjailua Suomalaisen Kirjallisuuden Seurassa vuosina 1856–1881 [PDF]

II Sanat ja niiden etymologia: suomi

Mikko Bentlin: T. E. Karstenin lainasanatutkimuksen vastaanotto [PDF]

Sirkka-Liisa Hahmo: pila, pilla ja pilata [PDF]

Tette Hofstra: Fi. ventovieras [PDF]

Kirsi-Maria Nummila: 1600-luvun sanakirjojemme suomalaissanasto ja sen alkuperä [PDF]

Krista Ojutkangas: Eläimellistä menoa: tutkimus kahdesta eläimen nimestä koostuvista lajinnimistä [PDF]

Päivi Rintala: yhtäläinen ja kahtalainen [PDF]

Alpo Räisänen: Silmäkkeiden nimet ja nimitykset suomen kielessä [PDF]

Janne Saarikivi: ystävästä, uskosta ja vokaaleista [PDF]

Jussi-Pekka Taavitsainen: Sanoista sa. Hahn, ru. hane, sm. hana ja kulttuurivaikutteiden valumisesta [PDF]

Tuomo Tuomi: halvata – etymologiaehdotus [PDF]

III Sanat ja niiden etymologia: sukukielet

Sándor Csúcs: Permiläisen kantakielen sanastosta [PDF]

Santeri Junttila: Itämerensuomen seuraava etymologinen sanakirja [PDF]

László Keresztes: Tendenzen der Entwicklung des literarischen Wortschatzes in den finno-ugrischen Sprachen [PDF]

Marja-Liisa Olthuis: Inarinsaamen kasvinnimityö [PDF]

Karl Pajusalu: Äidin nimityksiä viron murteissa [PDF]

Sirkka Saarinen: Marin sanaston alkuperästä [PDF]

Tapani Salminen: Huomioita lintujen nimityksistä [PDF]

Lembit Vaba: Viron ätse- ja ätsa- sekä ärtse- ja ärtsa-kantaiset kasvinnimet sekä fluktuoiva r [PDF]

Eberhard Winkler: Zum Wortschatz einer sterbenden Sprache – Salis-Livisch [PDF]

Jussi Ylikoski: Saamelaisia etymologisia lisiä [PDF]


Kaisa Häkkisen julkaisut 1976–2010 [PDF]

Tekijä

Sirkka Saarinen, Kirsti Siitonen, Tanja Vaittinen (toim.)

Julkaisija

Suomalais-Ugrilainen Seura

Aikamääre

2010

Formaatti

Fyysinen nide, PDF

Kieli

Englanti (English), saksa (Deutsch), suomi

Laji

Juhlajulkaisu