The negation of stative relation clauses in the Mordvin languages (SUST 254)

SUST254.png
sust254_abstract.pdf

Nimeke

The negation of stative relation clauses in the Mordvin languages (SUST 254)

Aihe

The negation of stative relation clauses in the Mordvin languages. Suomalais-Ugrilaisen Seuran Toimituksia 254. 2007. 298 p. (ISBN 978-952-5150-97-1) 26 €.

Kuvaus

Hamarin väitöskirja käsittelee mordvan statiivista suhdetta ilmaisevien lauseiden kieltoa. Tarkastelun kohteena ovat erityisesti luokkaan kuulumista, ekvaatiota, attribuutiota, lokaatiota, eksistenssiä ja omistusta ilmaisevat lausetyypit. Näiden ilmaisujen predikaatio yleensä eroaa mordvalaiskielissä ns. tekolauseiden predikaatiosta, ja eroja voidaan havaita myös kyseisten lausetyyppien kieltomuodoissa. Tutkimuksessa tarkastellaan statiivista suhdetta ilmaisevien lauseiden kieltoa sekä synkronisesta että diakronisesta näkökulmasta.

Tekijä

Arja Hamari

Julkaisija

Suomalais-Ugrilainen Seura

Aikamääre

2007

Formaatti

Fyysinen nide, PDF (abstrakti)

Kieli

Englanti (English)

Laji

Väitöskirja