Non-finites in North Saami (SUST 257)

SUST257.png
sust257.pdf

Nimeke

Non-finites in North Saami (SUST 257)

Aihe

Non-finites in North Saami. Suomalais-Ugrilaisen Seuran Toimituksia 257. 2009. 224 p. (ISBN 978-952-5667-07-3) 26 €.

Kuvaus

Jussi Ylikosken väitöskirjatutkimus on ajantasainen kuvaus pohjoissaamen kirjoitetun nykykielen ei-finiittisten verbimuotojen – infinitiivien, partisiippien, konverbien ja verbaalisubstantiivin – muodostuksesta ja käytöstä. Laajaan tutkimusaineistoon perustuvassa tutkimuksessa arvioidaan uudelleen saamelaiskielten aiempaa kuvausperinnettä, jossa verbien ei-finiittisten muotojen joukkoon on luettu myös pohjoissaamesta väistyneitä muotoja. Toisaalta erityistä huomiota saavat monet aiemmin vaillinaisesti kuvatut verbimuodot sekä joukko uusia, enemmän tai vähemmän vakiintuneita muotoja ja poikkeuksellisempiakin muodosteita. Nykypohjoissaamen vertaaminen varhaisempaan kansankieleen ja muihin saamelaiskieliin paljastaa sen kehityksessä monia muoto- ja lauseopillisia piirteitä, jotka ovat usein selitettävissä pohjoismaisten valtakielten eli yhtäältä sukulaiskieli suomen ja toisaalta rakenteeltaan saamesta eroavien skandinaavisten kielten vaikutukseksi.

Abstract (pdf)
Abstrákta (pdf)

Tekijä

Jussi Ylikoski

Julkaisija

Suomalais-Ugrilainen Seura

Aikamääre

2009

Formaatti

Fyysinen nide, PDF

Kieli

Englanti (English)

Laji

Väitöskirja