Selaa julkaisuja (yhteensä 608)

SUST 276 KANSI.jpg
Marilaiset saivat 1920-luvun Neuvostoliitossa mahdollisuuden vapaasti kehittää kirjakieltään. Reilun vuosikymmenen aikana luotiin eri tieteenaloja varten runsaasti termistöä, jota hyödynnettiin marinkielisissä oppikirjoissa. Poliittinen tilanne…

fuf 65.jpg
Bd 65 (2020). ISBN 978-952-7262-21-4. Ante Aikio Loanwords from unattested Nordic source forms in SaamiMariann BernhardtEncoding definiteness on pronominal objects in MordvinicJuho PystynenOn the development of *i in PermicJaakko Raunamaa The…

juhlakirja.PNG
Teos on koottu professori Ulla-Maija Forsbergin (s. 2.8.1960) 60-vuotispäivän kunniaksi. Se sisältää tieteellisiä artikkeleita Ulla-Maija Forsbergin uraan ja tuotantoon liittyvistä aiheista sekä muisteluita. Artikkeleiden teemat kuvastavat osaltaan…

UH14kannet.png
This volume gathers together articles dealing with Finnic minority languages and language contacts. The first part presents topics focusing on phonology, morphology, morphosyntax, syntax as well as lexical relations. The second part of the book…

Aug. Ahlqvist, Die Kulturwörter der westfinnischen Sprachen. Ein Beitrag zu der älteren Kulturgeschichte der Finnen. Deutsche, umgearbeitete Ausgabe. XV + 315 p. Helsingfors 1875. 20 EUR. Inscriptions de l'Orkhon recueillies par l'expédition finnoise…

Ethnographische Karte über die finnischen Volksgruppen Ingermanlands (zwischen Neva und Narova). Loppuunmyyty. Geographical Distribution of the Uralic languages. Toim. Juha Janhunen. 1980. Loppuunmyyty. Geographical Distribution of the…

Suomalais-Ugrilainen Seura on julkaissut C. G. Mannerheimin seuralle lahjoittaman kuva-arkistonsa pohjalta seinäkalenterin vuodeksi 2009. Kaksikielisen kalenterin kuvituksena on Mannerheimin sotilastiedustelu- ja tutkimusmatkallaan Aasiassa vuosina…

Phraseologia Morduinica.pdf
Valikoima ersämordvalaisia fraaseja, idiomeja ja muita sanontoja venäläisin, virolaisin ja suomalaisin vastinein

Aalto, Pentti, G. J. Ramstedt's archäologische Aufzeichnungen und Itinerarkarten aus der Mongolei vom Jahre 1912. ––– La Société Finno-ougrienne. ––– Suomalais-ugrilainen Seura. Ahtinen-Karsikko, J. J., Die neue Rechtschreibung der Tataren. Beke,…

ItamerensuomalaisetKieletMurteet2012.pdf
Kartta kuvaa itämerensuomalaisten kielten ja niiden päämurteiden maantieteellistä levinneisyyttä 1900-luvun alussa.

Akret muro ('muinaiset laulut') on marilaisia kansansävelmiä sisältävä Suomalais-Ugrilaisen Seuran erillisjulkaisu, joka on painettu Mari Elissä. Kazanin seminaarin laulunopettaja Nikolai Suvorov keräsi vuori- ja niittymarilaisia sävelmiä jo…

fuf64.png
Bd 64, Heft 1–3 (2018). ISBN 978-952-7262-06-1. Jussi Ylikoski The so-called relation forms of nouns in South Saami: A byproduct or remnant of Uralic *-mpV? Santeri Junttila Altlettgallische Lehnwörter in den mordwinischen Sprachen? Denis Kuzmin From…

Collectionesmuseorum.png
https://www.sgr.fi/manuscripta/items/show/879

uh13.png
Finno-Ugric speech communities are experiencing profound transformations that produce an intriguing landscape of multilingualism and shifting interlingual dynamics. This volume provides a collection of papers that explore different aspects of…

uh11.png
Etymologia on aina ollut historiallis-vertailevan uralistiikan keskipisteessä. Viime vuosikymmeninä kiinnostus uralilaisten kielten sanaston historiaa kohtaan on entisestään lisääntynyt ja ala elää eräänlaista renessanssia. Monet perinteiset…

apuneuvoja14_iso.png
Udmurtin kielioppia ja harjoituksia sisältää 15 kappaletta udmurtin peruskielioppia, harjoituksia, tekstejä ja niihin liittyvää sanastoa.

Kirja on tarkoitettu apuvälineeksi suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen opintoja varten. Lisäksi se sopii…

SUSA1.png
Esipuhe. • Suomalais-ugrilaisen Seuran säännöt. • Jäsenet. • Vuosikertomus 1884. O. Donner, Jahresbericht über die Fortschritte der finnisch-ugrischen Studien 1883–84. T. G. Aminoff, Votjakilaisia kielinäytteitä. V. Mainoff, Deux oeuvres de la…

SUSA2.png
E. N. Setälä, Zur Geschichte der Tempus- und Modusstammbildung in den finnisch-ugrischen Sprachen. (2., muuttam. painos. 1981, ISBN 951-9019-47-2)

SUSA3.png
J. Qvigstad u. G. Sandberg, Lappische Sprachproben. Einige Bemerkungen von der Zaubertrommel der Lappen. V. Porkka, Matkakertomus. J. Krohn, Lappalaisten muinainen kauppaamistapa. Aug. Ahlqvist, Matotshkin-shar, Jugorskij shar, Aunus. J. R. Aspelin,…

SUSA4.png
A. O. Heikel, Die Gebäude der Ceremissen, Mordwinen, Esten und Finnen.

SUSAV.pdf
W. Mainof, Les restes de la mythologie Mordvine. I.

SUSA6.png
K. Krohn, Bär (Wolf) und Fuchs. Eine nordische Tiermärchenkette. Tohtori V. Porkan matkakertomus. • Vuosikertomukset 1887 ja 1888. O. Donner, Jahresbericht über die Fortschritte der finn.ugr. Studien 1886–87, 1887–88. • Bibliographie.

SUSA7.png
A. Genetz, Ost-tscheremissische Sprachstudien. I. Sprachproben mit deutscher Übersetzung.

SUSA8.png
Aug. Ahlqvist, Über die Kulturwörter der obisch-ugrischen Sprachen; Einige Proben mordvinischer Volksdichtung. Hj. Basilier, Vepsäläiset Isaijevan voolostissa. E. N. Setälä, Ein lappisches Wörterverzeichnis von Zacharias Plantinus; Lappische Lieder…

SUSA9.png
H. Paasonen, Proben der mordwinischen Volkslitteratur. I. Erzjanischer Theil. Erstes Heft.

SUSA10.png
Julius Krohn, Syrjäniläisiä itkuja neidon miehelleannon aikana. G. S. Lytkin, Syrjänische Sprachproben. Übersetzt von Yrjö Wichmann. Kaarle Krohn, Historie du traditionisme en Esthonie; Das Lied vom Mädchen, welches erlöst werden soll. A. O. H.,…

SUSA11.png
Yrjö Wichmann, Wotjakische Sprachproben. I: Lieder, Gebete und Zaubersprüche. K. B. Wiklund, Die südlappischen Forschungen des Herrn Dr. Ignácz Halász. Bericht über K. B. Wiklund’s Reisen in den Jahren 1891 und 1892. Yrjö Wichmann, Matkakertomus…

SUSA12.png
H. Paasonen, Proben der mordwinischen Volkslitteratur. I. Erzjanischer Theil. Zweites Heft. • Bücherbesprechungen. • Rapport annuel 1893. • Suomalais-ugrilainen Seura 1894.

SUSA13.png
Volmari Porkka’s tscheremissische Texte mit Übersetzung. Hrsg. von Arvid Genetz. John Abercromby, The earliest list of Russian Lapp words. Arvid Genetz, Bemerkungen zum Obigen. • Rapport annuel 1894.

SUSA14.png
O. Donner, Sur l’origine de l’alphabet turc du Nord de l’Asie. Torsten G. Aminoff, Votjakin äänne- ja muoto-opin luonnos. Julk. Yrjö Wichmann. E. N. Setälä, Über Quantitätswechsel im Finnisch-ugrischen. Vorläufige Mitteilung. • Rapport annuel 1895. •…

SUSA15.png
Arvid Genetz, Ost-permische Sprachstudien. H. Paasonen, Die türkischen Lehnwörter im Mordwinischen. • Auszüge aus den Sitzungsberichten der Finnisch-ugrischen Gesellschaft im J. 1896: J. Qvigstad, Über die norwegisch-lappische Bibelübersetzung von…

SUSA16.png
Ilmari Krohn, Über die Art und Entstehung der geistlichen Volksmelodien in Finnland. E. N. Setälä, Über ein mouilliertes s’ im Finnisch-ugrischen. • Auszüge aus den Sitzungsberichten der Finnisch-ugrischen Gesellschaft im J. 1897: Arvid Genetz,…

SUSA17.png
K. F. Karjalainen, Ostjakkeja oppimassa. I–III. U. T. Sirelius, Ostjakkilaiselta matkaltani v. 1898. H. Paasonen, Matkakertomus mordvalaisten maalta. E. N. Setälä, I. N. Smirnow’s Untersuchungen über die Ostfinnen. • Auszüge aus den Sitzungsberichten…

SUSA18.png
K. F. Karjalainen, Ostjakkeja oppimassa. IV. U. T. Sirelius, Kertomus ostjakkien ja vogulien luo tekemästäni kansatieteellisestä tutkimusmatkasta v. 1899-1900. E. Jürgens, Ein weiterer Beitrag zum Tõnniscultus der Esten. Vorwort von Max Buch. •…

SUSA19.png
Yrjö Wichmann, Wotjakische Sprachproben. II: Sprichwörter, Rätsel, Märchen, Sagen und Erzählungen. H. Paasonen, Tatarische Lieder. Auszüge aus den Sitzungsberichten der Finnisch-ugrischen Gesellschaft im J. 1900: K. F. Karjalainen, Matkakertomus…

SUSA20.png
Konrad Nielsen, Zur Aussprache des Norwegisch-lappischen. I. K. F. Karjalainen, Ostjakkeja oppimassa. V. Theodor Korsch, Zum zamburischen Dialekt. • Auszüge aus den Sitzungsberichten der Finnisch-ugrischen Gesellschaft im J. 1901: K. F. Karjalainen,…

SUSA21.png
H. Paasonen, Die sogenannten Karataj-mordwinen oder Karatajen. G. J. Ramstedt, Das Schriftmongolische und die Urgamundart. Yrjö Wichmann, Kurzer Bericht über eine Studienreise zu den Syrjänen 1901–1902. Konrad Nielsen, Lappalaisten murteiden…

SUSA22.png
U.T. Sirelius, Die Handarbeiten der Ostjaken und Wogulen. D. Richter, Bemerkungen über die tverischen Karelier (mit einer Karte). • Auszüge aus den Sitzungsberichten der Finnisch-ugrischen Gesellschaft im. J. 1903: Artturi Kannisto, Matkakertomus…

SUSA23.png
Otto Donnerille – À. M. Otto Donner. E. N. Setälä, Zur Herkunft und Chronologie der älteren germanischen Lehnwörter in den ostseefinnischen Sprachen. Kaarle Krohn, Pohjolan häätupa. G. J. Ramstedt, Über mongolische Pronomina; Mogholica. K. F.…

SUSA24.png
G. J. Ramstedt, Über die Zahlwörter der altaischen Sprachen; Über den Ursprung der sog. Jenisej-ostjaken. • Auszüge aus den Sitzungsberichten der Finnisch-ugrischen Gesellschaft im J. 1904: Artturi Kannisto, Matkakertomus vogulimailta. III. Väinö…

SUSA25.png
Otto Donner, Työalamme. Frans Äimä, Lappalaisia lainasanoja suomen murteissa. William Thalbitzer, The Eskimo numerals. A. Hämäläinen, Tseremissiläisiä uhritapoja. Vasilij Nalimov, Zur Frage nach den ursprünglichen Beziehungen der Geschlechter bei den…

SUSA26.png
A. Hämäläinen, Tseremissien mehiläisviljelyksestä. E. Landau, Ein Beitrag zur Anthropologie der Liven. J. G. Granö, Archäologische Beobachtungen von Reisen in den nördlichen Grenzgegenden Chinas. H. Paasonen, Über die ursprünglichen…

SUSA27.png
Otto Donner. In memoriam; Otto Donnerin paarien ääressä. Antti Aarne, Die Zaubergaben. C. G. Mannerheim, A visit to the Sarö and Shera Yögurs. G. J. Ramstedt, Ein Fragment mongolischer Quadratschrift. • Otteita Suomalais-ugrilaisen Seuran…

SUSA28.png
J. G. Granö, Archäologische Beobachtungen in Südsibirien und der Nordwestmongolei im J. 1909; Über die geographische Verbreitung und die Formen der Altertümer in der Nordwestmongolei. G. J. Ramstedt, Zur Verbstammbildungslehre der…

SUSA29.png
Albert Hämäläinen, Mordvalaisten, tseremissien ja votjakkien kosinta- ja häätavoista. U. T. Sirelius, Kansatieteellisiä kysymyslehtisiä. I. E. N. Setälä, Kansatieteestä ja sen tehtävästä; L’ethnologie et son objet. • Otteita Suomalais-ugrilaisen…

SUSA30.png
E. N. Setälä, Mathias Alexander Castrénin satavuotispäivänä – Centenaire de la naissance de Mathias-Alexandre Castrén. J. R. Aspelin, M. A. Castrénin muinaistieteellinen perintö. G. J. Ramstedt, Zwei uigurische Runeninschriften in der Nord-Mongolei.…

SUSA31.png
U. T. Sirelius, Suomen kansanpukujen historia.

SUSA32.png
Jean Poirot, Sur la quantité en hongrois. G. J. Ramstedt, Ein anlautender stimmloser Labial in der mongolisch-türkischen Ursprache. T. I. Itkonen, Lappalais-suomalaisia sanavertailuja.