Suomen kielen etymologinen sanakirja

LEX12:7.pdf

Nimeke

Suomen kielen etymologinen sanakirja

Aihe

Suomen kielen etymologinen sanakirja. Lexica Societatis Fenno-Ugricae XII.  (Tutkimuslaitos "Suomen suvun" julkaisuja III.) Osat/Volumes 1–7: 200 €.
  • XII:1. Y. H. Toivonen, Suomen kielen etymologinen sanakirja 1. 1955. XXVI + 204 p. (5., muuttam. painos. 1987.) (ISBN 951-9403-06-X) 30 €.
  • XII:2. Y. H. Toivonen, Erkki Itkonen & Aulis J. Joki, Suomen kielen etymologinen sanakirja. II. 1958. P. 205–480. (5., muuttam. painos 1983.) (ISBN 951-9019-14-6) 30 €.
  • XII:3. Erkki Itkonen & Aulis J. Joki, Suomen kielen etymologinen sanakirja. III. 1962. P. 481–840. (5., muuttam. painos 2010.) (ISBN 951-9019-87-1) 30 €.
  • XII:4. Erkki Itkonen & Aulis J. Joki, Suomen kielen etymologinen sanakirja. IV. 1969. P. 841–1256. (4., muuttam. painos 1992.) (ISBN 951-9019-35-9) 30 €.
  • XII:5. Erkki Itkonen, Aulis J. Joki & Reino Peltola, Suomen kielen etymologinen sanakirja. V. 1975. P. 1257–1676. (3., muuttam. painos 2005.) (ISBN 951-9019-80-4) 30 €.
  • XII:6. Erkki Itkonen, Aulis J. Joki & Reino Peltola, Suomen kielen etymologinen sanakirja. VI. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja 2.) 1978. P. 1677–1899. (3., muuttam. painos 2010.) (ISBN 951-9019-27-8) 30 €.
  • XII:7. Sanahakemisto. Koost. Satu Tanner & Marita Cronstedt. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja 13.) 1981. P. 1900–2293. (ISBN 951-9019-44-8) 30 €.

Kuvaus

7-niteinen Suomen kielen etymologinen sanakirja on 1950-luvulla aloitettu ja 1980-luvulla loppuun saatettu sanakirja suomen kielen sanojen etymologiasta. Sanakirjan aineistoa on ryhdytty keräämään vuonna 1930, ja sen keruuta varten perustettiin Suomen suku -niminen tutkimuslaitos. Tutkimuslaitos liitettiin vuonna 1976 perustettuun Kotimaisten kielten tutkimuslaitokseen. Aineistoa eli Etymologista arkistoa käytettiin ja kartutettiin Suomen kielen etymologisen sanakirjan toimittamisen edetessä.

***

Suomen kielen etymologinen sanakirja 7: Sanahakemisto

Koostajat:
Satu Tanner
Marita Cronstedt

Suomen sanojen alkuperän 7. osa on muunkielisten sanojen hakemisto. Sanat esitetään kielittäin, ja kielet on ryhmitelty kielikunnittain seuraavasti: uralilaiset kielet (suomea lukuun ottamatta), indoeurooppalaiset kielet, altailaiset kielet, muut kielet. Kielten järjestys ilmenee sisällysluettelosta. Kirja toimii hakuteoksena sarjan muille osille.

Suomalais-Ugrilainen Seura julkaisee Suomen kielen etymologisen sanakirjan VII. osan nyt verkossa, sillä sen fyysinen painos on loppuunmyyty, mutta teokselle on edelleen paljon kysyntää.

PDF, 7. osa

Tekijä

Y. H. Toivonen (1); Y. H. Toivonen, Erkki Itkonen Aulis J. Joki (2); Erkki Itkonen, Aulis J. Joki (3-4); Erkki Itkonen, Aulis J. Joki, Reino Peltola (5-6); Satu Tanner, Marita Cronstedt (7)

Julkaisija

Suomalais-Ugrilainen Seura

Aikamääre

1955–1981

Formaatti

Fyysinen nide, PDF

Kieli

Suomi

Laji

Sanakirja