Suomalais-Ugrilainen Seura eli SUS on yksi Suomen vanhimmista ja suurimmista tieteellisistä seuroista. Perustamisestaan lähtien (1883) seura on pyrkinyt edistämään uralilaisten ja altailaisten kielten ja näitä kieliä puhuvien kansojen kulttuurien, kansatieteen, kansanrunouden ja esihistorian tutkimusta. Seuran toiminta painottuu alan tutkimusten julkaisemiseen. Julkaisutoimintansa lisäksi Suomalais-Ugrilainen Seura tukee stipendein ja apurahoin omasta aloitteestaan seuran työaloihin liittyvää tieteellistä tutkimusta ja keruuta. Sen arkisto ja kokoelmat ovat tutkijoiden käytettävissä.

Suomalais-Ugrilaisen Seuran kotisivut on uudistettu kesällä 2018. Uudistusta on toteutettu osittain Suomen Tiedekustantajien Liiton myöntämällä apurahalla, joka on rahoitettu Kopioston keräämillä tekijänoikeuskorvauksilla.

Vasta lisätyt julkaisut

Collectiones museorum

Collectionesmuseorum.png

https://www.sgr.fi/manuscripta/items/show/879

Multilingual Practices in Finno-Ugric Communities

uh13.png

Finno-Ugric speech communities are experiencing profound transformations that produce an intriguing landscape of multilingualism and shifting…

Peri orthotētos etymōn – Uusiutuva uralilainen etymologia

uh11.png

Etymologia on aina ollut historiallis-vertailevan uralistiikan keskipisteessä. Viime vuosikymmeninä kiinnostus uralilaisten kielten sanaston historiaa…