Saga 2. Page 574

#Deletion: "Fötterna och händerna armarna-"Mina händer och fötter (armar och ben)Addition, hurudana äro de?" -"Tjocka och feta, såsom hafs-#Deletion: själarsdjuretsAddition kött." Gumman gaf till ett anskriAddition. En bäfver #Deletion: kom och förde flickornasimmade till flickorna och fördeAddition dem öfver sundetObs. Bäfverns rygg.Addition. #Deletion: I detsamma komKnappt hade de hunnit till holmen, förränAddition den stygga gumman komAddition springande alltAddition efter flickorna. Hon blef stående vid stranden ochAddition börjar bedja den andra gumman, att #Deletion: förabringaAddition henne öfver sundet. #Deletion: Den andra gummanGumman på holmen frågar af den stygga gumman:Addition "Hurudant är mitt #Deletion anlete?" -"#Deletion: Det ärDitt anlete ärAddition #Deletion: Mycket fult, #DeletiondetAddition liknar bakdelen hos djuren," svarar den stygga gumman.Addition "#Deletion: "Då bröstetHurudant är mitt bröst?" -"#Deletion: De äro somLiksom hundens." -"Mina händer och fotter, Mina armar och ben,Addition hurudana äro de?" -"De liknaAddition skedskaft." -"Hvad såg du på vägen?" frågar holmens gumma vidare.Addition "Sju kråkor," svarar den stygga gumman.Addition "Huru lefva de?" -"Ytterst dåligt; jag menar, att de ej lefva mera, deras föda var ren#Deletion: spillningsmutsAddition." -"Hvad såg du vidare?" -"Sju fiskmåsar." -"Huru lefva dessa?" -"#Deletion: Lika dåligtUseltAddition; de #Deletion: lifnära sig medäta blottAddition själ-kött." Gumman på holmen skrek till, en bälug #Deletion: kommersimmar tillAddition #Deletion: för att bringa den stygga gumman. #Deletion: Den andraHolmens gummaAddition säger: "Sätt dig på bälugen." -"Huru kan jag sitta här, ryggen är skarp och spetsig; Här kan jag icke sitta. Säg mig,Addition Huru kommo flickorna öfver sundet?" frågar den stygga gumman.Addition "På samma bälug," svarar holmens gumma.Addition Nu sätter sig den styggaAddition gumman på ryggen. Bälugen simmar långt bort från holmen, simmar längre och längre, dränker gumman. Flickorna lefde hos gumman på holmen; de lefde der länge. Den äldre Flickans ålder.Addition börjar få ledsamt, #Deletion: ochhonAddition säger åt gumman: "Wisa oss till ett annat ställe, der mera menniskor bo." Gumman säger: "Gån fram längs med spången på holmen, i kommen till stranden, #Deletion: vid stranden är der nära vid stranden stårAddition ett grundgrund, l. en katt.Addition, på grundet en koppar-båt. Sätten er i båten, den för er #Deletion: utan till folk utan rodd, utan segel. Men i båten finnas många farliga #Deletion: sakerverktygAddition, yxor, knifvar, borrar. Rören dem ej, #Deletion: och du och du äldre syster, vakta du den yngre, att hon #Deletion: ej icke #Deletion: rör något rörfattar vidAddition något med händernaAddition. #Deletion: Men så OmAddition i tagen dem dessa sakerAddition i handen, så sticka de ihjäl er och båten stadnarAddition. Sitten derföre heltAddition stilla#Deletion: i båten, och när i kommen fram, sägen åt #Deletion båten: "Båt, #Deletion: går gå der tillfar tillbaka till det ställeAddition, #Deletion: hvarideriAdditionfrån du kommit," så #Deletion: för jagkommer min båt hemAddition igen." -Flickorna gingo efter spången, #Deletion: som qvinnan visat demkommo till stranden, #Deletion: funno grundet, funno båten vid stranden fanns ett grund, #Deletion: vidpå grundet en båt, i båten yxor, knifvar, borrar. Flickorna sköto ut båten och stego sjelfva deri. Båten löper fram af sig sjleft; den far öfver många #Deletion: många haf. #Deletion: Slutligen Sedan kommer slutl.Addition till en elf, och börjar glida uppförAddition #Deletion: far uppför elfven strömmen. Wid elf#Deletion: venstrandenAddition växa alla slags träd,Addition björkar, granar, häggar.Addition På ett ställe #Deletion: växa höja sigAddition tvenne stora lärkträd. De stå enAddition på hvar sin sida om

Title

Saga 2. Page 574

Collection