Udmurtin kielioppia ja harjoituksia

Title

Udmurtin kielioppia ja harjoituksia

Subject

Udmurtin kielioppia ja harjoituksia. Apuneuvoja suomalais-ugrilaisten kielten opintoja varten XIV. 2., korjattu p. (2008). (ISBN 978-952-5150-34-6) 40 €.

Description

Udmurtin kielioppia ja harjoituksia sisältää 15 kappaletta udmurtin peruskielioppia, harjoituksia, tekstejä ja niihin liittyvää sanastoa.

Kirja on tarkoitettu apuvälineeksi suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen opintoja varten. Lisäksi se sopii muillekin udmurtin kielen perusteista kiinnostuneille.

Creator

Valentin Kel'makov, Sara Hännikäinen

Publisher

Suomalais-Ugrilainen Seura

Date

2008 (1. painos 1999)

Format

Fyysinen nide

Language

Suomi, udmurtti