Castrenianumin toimitteita

Title

Castrenianumin toimitteita

Description

Castrenianumin toimitteita was published by the Finno-Ugrian Society and the departments of Castrenianum, which was a part of the University of Helsinki.

Publisher

Finno-Ugrian Society, University of Helsinki

Date

1971–2005

Identifier

ISSN 0355-0141

Series Publications

Sukukansaohjelman arki
Sukukansaohjelman arki sisältää 16 artikkelia, jotka pohjautuvat syksyllä 2004 Helsingin yliopistossa pidetyn luentosarjan Studia Fenno-Ugrican esitelmiin. Aluksi luodaan katsaus 10-vuotiseen Suomen sukukansaohjelmaan, jonka vastuullisena…

Tähtiä lumessa – mordvalaista lyriikkaa
Tähtiä lumessa on professori Raija Bartensin valitsema ja kääntämä mordvalaisen runouden näytekokoelma, jossa mordvankielinen ja suomenkielinen teksti on sijoitettu aukeamittain rinnakkain. Kirjaan sisältyy myös tekijän laatima johdatus mordvalaiseen…

The case of the object in Livonian
Abstract The moribound Livonian language spoken in Latvia belongs to a subgroup of the Finno-Ugric languages often referred to as Balto-Finnic languages. In these languages, which include Finnish and Estonian, two or more morphological cases can be…

Folia Hungarica 12 – Madách Az ember tragédiája és finn fordításai a nemzeti kultúrák, az irodalmi recepció és a fordításelemzés tükrében
Abstract The dissertation examines Madách's The Tragedy of Man and its Finnish translations. The analysis takes into account hermeneutic, reception-aesthetic and poetical-rhetorical aspects, and explores attitudes to-wards alterity and the…

1000-vuotias – Unkari 1000-vuotiaan Unkarin valtion kulttuurin juuret -seminaarin 26.–27.4.2000 esitelmiä
Sisällys Esipuhe Ulla-Maija Kulonen, Suomen ja unkarin kielet vuosituhanten varsilla Gábor Tolcsvai Nagy, Ensimmäisten unkarilaisten kielimuistomerkkien arkkitekstuaalinen asema Unkarin kulttuurissa István Nyirkos, Miten tuhatvuotinen Unkarin…

Facing Finnic – Some challenges to historical and contact linguistics
Foreword. Hannele Forsberg, The Finnic potential mood and the potential of Finnic. Riho Grünthal, Typological characteristics of the Finnic languages: a reappraisal. Cornelius Hasselblatt, The Finnic verb pattern: clues to (morpho)syntactic change?…

Folia Hungarica 9 – Muuttuva sankarimyytti 1800-luvun unkarilaisissa maalauksissa
Abstract: The Changing Myth of the Hero in Nineteenth Century Hungarian Paintings This work has analysed seven visual texts on Hungarian heroes in the 19th century, and observed the changes in the myth of the hero during this period. Nineteenth…

Sukukansapäivien satoa – kirjoituksia ja puheenvuoroja suomalais-ugrilaisuudesta
Sukukansapäivien satoa Kirjoituksia ja puheenvuoroja suomalais-ugrilaisuudesta Toim. Marja Lappalainen Kirjaan on koottu M. A. Castrenin seuran vuosittain järjestämien Sukukansapäivien esitelmiä vuosilta 1993-1998. Kirjoittajina on eri alojen…

75 vuotta viroa Helsingin yliopistossa – Viron kielen ja kulttuurin opettaminen Suomessa -seminaari 23.11.1998
Seppo Suhonen, Viron lehtoraatti 75-vuotias 23.11.1998. Avauspuhe. Riho Grünthal, Viron kielen lehtoriksi Helsingin yliopistoon 1923. Ants Järv, Friedrich Robert Faehlmannin syntymästä 200 vuotta. Helga Laanpere, Virolais-suomalaisten sanakirjojen…

Johdatus viron kielen tutkimukseen
Johdatus viron kielen tutkimukseen on katsaus viron kielen tutkimuksen historiaan ja nykypäivään. Teoksen ensimmäisessä osassa käydään läpi viron kielen tutkimuksen historia, kirjakielen synty ja vakiintuminen. Toisessa osassa selostetaan toisen…

Folia Hungarica 9 – Kulttuurien kohtaamisia
Seppo Suhonen, Alkusanat. László Imre, Yksilöllinen ja yleinen eurooppalaisessa kirjallisuudessa: esimerkkejä Suomen ja Unkarin kirjallisuuden kansallisista paradigmoista. Zoltán Kenyeres, "Nyugatin aika". András Görömbei, Unkarilaiset…

Lähivertailuja 9 – Suomalais-virolainen kontrastiiviseminaari 3.–5.5.1996, Lammi.
Matti Punttila, Soome ja eesti keele kontrastiivne uurimine. Reet Kasik, Keel ja keelekirjeldus. Eesti ja soome kontrastiivse analüüsi probleeme. Mati Erelt & Matti Punttila, Suomen ja viron intensiteettisanoista. Helle Metslang, Eesti…

V. I. Lytkinin satavuotismuisto
Raija Bartens, Esipuhe 15.12.1995. Raija Bartens, V. I. Lytkin Friedrich Schillerin kääntäjänä. Adolf Turkin, V. I. Lytkinin päiväkirja. Péter Domokos, Muistikuvia Vasili Iljitsh Lytkinistä. V. K. Kel'makov, V. I. Lytkin ja permiläisten kielten…

Itämerensuomalainen kulttuurialue
I. Introduction: Kalevi Rikkinen, Fenno-Baltian asutuksen luonnonhistoriallinen tausta (Abstract: Natural History as a Background to Settlement of the Fenno-Baltic Region). Ilse Lehiste, What is Areal Linguistics? (Zusammenfassung: Was ist…

Suuren Guslin kaiku – udmurttilaista taidelyriikkaa
Suuren Guslin äänen kaiku on udmurttilaisen taidelyriikan valikoima, jonka tarkoitus on esitellä edustavin näyttein udmurttilaista lyriikkaa. Teos siältää udmurttien kansalliskirjailijan Kuzebaj Gerdin ja tärkeimmän naiskirjoittajan Ašal'či Okin…

Noorusaja tallermaa ja külarahvas
Julius Mägiste (1900–1978) tunnetaan yhtenä huomattavimmista tämän vuosisadan virolaisista suomalais-ugrilaisisten kielten tutkijoista. Hän aloitti hedelmällisen tutkijantyönsä nuoressa Viron tasavallassa ja työskenteli Tarton yliopistossa…

Suomeksi maailmalla – kirjoituksia Suomen kielen ja kulttuurin opettamisesta
Suomeksi maailmalla koostuu 18 artikkelista, joiden yhteisenä aiheena on suomi vieraana kielenä. Teoksen kirjoittajat ovat kokeneita Suomen kielen ja kulttuurin opettajia, jotka ovat pitkään työskennelleet ulkomaisissa yliopistoissa ympärimaailmaa.…

Folia Hungarica 6 – A magyar irodalom rövid története
Folia Hungarica 6, A magyar irodalom rövid története ('Unkarin kirjallisuuden lyhyt historia'), on hungarologian opiskelijoille ja muillekin asiasta kiinnostuneille unkarintaitoisille tarkoitettu, tähänastisia tiiviimpi ja ajantasaisempi esitys…

Impilahden karjalaa
Impilahti oli viime sotiin asti kaksikielinen pitäjä. Karjalan ja suomen puhujat asuivat kuitenkin siinä määrin sekaisin, ettei kielirajoista – ainakaan perinteisessä mielessä – voinut oikein puhua. On selvää ja luonnollista, että tällaisissa oloissa…

Material on Manchurian Khamnigan Evenki
The Khamnigan are a tiny ethnic group of mixed origins in the border region of Siberia, Mongolia, and Manchuria. While the principal idiom spoken by this group is Khamnigan Mongol, a little known and exceptionally archaic Mongolic language, parts of…

Keskusteluja Valev Uibopuun kanssa – Vestlusi Valev Uibopuuga
Valev Uibopuu on virolaisessa kulttuurielämässä hyvin tunnettu ja arvostettu pakolaiskirjailija. Hän on toiminut monella kulttuurin saralla, merkittävimmin sanomalehtimiehenä, kirjailijana ja yliopistomiehenä. Hänen monipolvisia elämänvaiheitaan…

Folia Hungarica 5 – Fejezetek a magyar költői stílus történetéből
Castrenianumin toimitteita -sarjan osina ilmestyvä Folia Hungarica -sarja koostuu Helsingin yliopiston unkarilaisen laitoksen julkaisuista. Folia Hungarica 5, "Fejezetek a magyar költői stílus történetéből" (Kappaleita unkarilaisen runouden…

Material on Manchurian Khamnigan Mongol
Khamnigan Mongol is a little known Mongolic language, spoken only By a few thousand individuals along the rivers and over the steppes of Transbaikalia. Since the 1950s, information has slowly increased on the type of Khamnigan Mongol spoken in the…

Komin kansan ensimmäinen runoilija – 150 vuotta I. A. Kuratovin syntymästä
Adolf Turkin, I. A. Kuratovin elämä ja toiminta. Raija Bartens, Kuratovin Jumala-kuva. Paula Kokkonen, Adjektiivit Kuratovin runoissa. - Kuratovin runoja, suom. Paula Kokkonen ja Johanna Laakso.

IFUSCO 1988 – Proceedings of the Fifth International Finno-Ugrist Students' Conference, Helsinki, 22–26 May 1988.
Mikko Korhonen, Opening speech. Ferenc Stribik, Notes on Yngve's hypothesis on the basis of the Uralic languages. Tapani Salminen, Classification of the Uralic languages. Maire Aho, International information system on Uralic studies. Cornelius…

Folia Hungarica 4 – Esitelmiä unkarin kielestä.
Szathmári István, Fordítás és stilisztika. Pilinszky János Apokrif címü versének elsö soráról (Kääntäminen ja stilistiikka. János Pilinszkyn runon Apokryfi ensimmäisestä säkeestä). Éder Zoltán, Verseghy Ferenc nyelvtanai a magyar mint idegen nyelv…

Folia Hungarica 3 – Helsingin yliopiston unkarilainen laitos 60-vuotias
Raija Bartens, Saatteeksi – Bevezetöül. Mikko Korhonen, Unkarilainen laitos 60 vuotta (A Helsinki Egyetem Magyar Intézete 60-éves). Balázs János, A magyar mint nem indoeurópai európai nyelv (János Balázs: Unkari ei-indoeurooppalaisena Euroopan…

Ferdinand Johann Wiedemannin muisto
Mikko Korhonen, Avajaissanat suomalais-virolaisessa Wiedemannin muistoseminaarissa. Paul Alvre, F. J. Wiedemann – silmapaistev soome-ugri keelte uurija. Toomas Help, Akadeemik F. J. Wiedemann eesti ja soome keele erinevuste rõhutajana. Sirkka…

Lapinjoen varrelta
Mitä ihmeen nimiä ovat Pala, Peli, Rilla ja Napu tai Temppu, Nabot, Impo ja Nynnä? Sen saa tietää Lapinjoen varrelta -kirjan lukija.Lapinjoen varrelta on Helsingin yliopiston suomen kielen laitoksen ja Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen sekä Tl.…

Folia Hungarica 2 – Unkaria Suomessa
Tervehdykset (Unkarin suurlähettiläs, Unkarin kulttuuri- ja tiedekeskus, Unkarin opetusministerin kirje, Suomi–Unkari-seura). István Szathmári, Hungarologian opetus maailmalla. Mikko Korhonen, Hungarologia ja unkarin kieli. Heikki Paunonen,…

Raija Bartens, johdin, tunnus, pääte, liite; képzö, jel, rag. Antal Kiss, Yksikön ensimmäinen persoona unkarissa ja suomessa. Mikko Korhonen, Suomi ja unkari sukulaiskielinä: yhtäläisyyksiä ja eroja. Tamás Márk, Sijajärjestelmän kysymyksiä. Péter…
View all 64 publications