Peri orthotētos etymōn – Uusiutuva uralilainen etymologia

Title

Peri orthotētos etymōn – Uusiutuva uralilainen etymologia

Subject

Peri orthotētos etymōn. Uusiutuva uralilainen etymologia. Uralica Helsingiensia 11. 488 p. ISBN 978-952-7262-04-7 (paperback), 978-952-7262-05-4 (online). 30 e.

Description

Etymologia on aina ollut historiallis-vertailevan uralistiikan keskipisteessä. Viime vuosikymmeninä kiinnostus uralilaisten kielten sanaston historiaa kohtaan on entisestään lisääntynyt ja ala elää eräänlaista renessanssia. Monet perinteiset käsitykset uralilaisten kielten välisistä äännesuhteista, eri kantakieliin palautuvan sanaston määrästä ja kielihaarojen välisistä kontakteista on kyseenalaistettu ja uudelle etymologiselle tutkimukselle on tilausta. Teos sisältää etymologisia artikkeleita, jotka pureutuvat uralilaisen etymologian uusiin ja vanhoihin ongelmiin eri näkökulmista. 

Teos on osa vuosina 2013–2018 Helsingin yliopistossa toteutettavaa, Koneen säätiön rahoittamaa hanketta Periytyminen ja lainautuminen uralilaisten kielten historiassa.

Creator

Sampsa Holopainen & Janne Saarikivi (eds)

Publisher

Suomalais-Ugrilainen Seura

Date

2018

Format

Fyysinen nide

Language

Suomi, English

Identifier

ISBN 978-952-7262-04-7 (paperback), 978-952-7262-05-4 (online)