Nimestäjän opas

Title

Nimestäjän opas

Subject

Nimestäjän opas. 3., uusittu p. Apuneuvoja suomalais-ugrilaisten kielten opintoja varten XIII. 1997. 120 s. (ISBN 952-5150-04-6) 10 €.

Description

Nimestäjän opas perustuu Terho Itkosen Helsingin yliopistolla pitämiin nimistöntutkimuksen luentoihin. Sen ensimmäinen painos ilmestyi keväällä 1961. Teos on nimistöntutkimuksen kenttätyöopas, jossa käsitellään tutkimuksen ja nimistönhuollon pohjatyötä, aineistonkeruun eri metodeja, nimilippujärjestelmän toimintaa sekä transkription pääkohtia.

Creator

Terho Itkonen

Publisher

Suomalais-Ugrilainen Seura

Date

1997 (3., uudistettu painos; 1. painos 1961)

Format

Fyysinen nide

Language

Suomi

Type

Kenttätyöopas