Marin kielen lukemisto sanastoineen

Title

Marin kielen lukemisto sanastoineen

Subject

Marin kielen lukemisto sanastoineen. Apuneuvoja suomalais-ugrilaisten kielten opintoja varten XI. 1986. 129 s. + ääninauha (ISBN 951-9403-01-9) Kirja 10 €, nauha 7 €.

Description

Marin kielen lukemisto sanastoineen sisältää näytteitä niitty- ja vuorimarinkielisestä (kirjassa itä- ja länsimari) arkikeskustelusta, kansanrunoudesta ja kaunokirjallisuudesta. Lukemiston näytteet on translitteroitu kirjakielisistä teksteistä. Kirjaan liittyy kasetti, joka sisältää kaikki niittymarin kirjakielen tekstit sekä kaksi vuorimarin lukukappaletta äänitettynä.

Creator

Alho Alhoniemi

Publisher

Suomalais-Ugrilainen Seura

Date

1986

Format

Fyysinen nide, c-kasetti

Language

Niittymari, vuorimari, suomi

Type

Tekstikokoelma