Marin kielioppi

Title

Marin kielioppi

Subject

Marin kielioppi. 2. p. (2010). Apuneuvoja suomalais-ugrilaisten kielten opintoja varten X. 1. painos 1985. 172 s. (ISBN 951-9019-88-X [painettu], ISBN 978-952-5667-26-4 [verkko]) 16 €.

Description

Kieliopin tarkoituksena on antaa lukijalle perustiedot marin äänne- ja muotorakenteesta, ortografisista periaatteista sekä taivutusmuotojen käytöstä. Teos on pyritty laatimaan mahdollisimman konkreettiseksi ja havainnolliseksi sekä oppikirjaksi soveltuvaksi.

Kielioppi pyrkii kuvaamaan nimenomaan marin kahta kirjakieltä, niittymarin eli itämarin ja vuorimarin eli länsimarin kirjakieltä. Vain muutamissa kohdin on vertailun vuoksi viittauksia murteiden erikoispiirteisiin.

Marin kirjakieliä kirjoitetaan kyrillisin kirjaimin, mutta tässä kieliopissa kirjakielten ilmaukset on kuitenkin esitetty käyttämällä suomalais-ugrilaista transkriptiota.

Creator

Alho Alhoniemi

Publisher

Suomalais-Ugrilainen Seura

Date

1985

Format

Fyysinen nide, PDF

Language

Suomi, niittymari, vuorimari

Type

Kielioppi