Verba vagantur. Jorma Koivulehto in memoriam  (MSFOu 274)

Title

Verba vagantur. Jorma Koivulehto in memoriam  (MSFOu 274)

Subject

Verba vagantur. Jorma Koivulehto in memoriam. Mémoires de la Société Finno-Ougrienne 274. 2016. 712 p. (ISBN 978-952-5667-86-8) 60 €.

Description

Verba vagantur sisältää valikoiman artikkeleita vuonna 2014 menehtyneen professori Jorma Koivulehdon pitkän ja tuotteliaan uran varrelta. Koivulehto oli suomalais-ugrilaisten ja indoeurooppalaisten kielten kontaktien tutkimuksen uranuurtaja ja merkittävin suomalainen lainasanatutkija, jonka tutkimukset avasivat aivan uusia näkymiä erityisesti itämerensuomalaisten kielten germaanisiin lainasanoihin. Teos sisältää myös suomalais-ugrilaisten kielten indoiranilaisia, balttilaisia ja kaikkein vanhimpia indoeurooppalaisia lainasanoja käsitteleviä artikkeleita. Lisäksi kirjan lopussa on sanarekisteri, johon Koivulehdon töissään käsittelemät sanat on luetteloitu.

Sisällys:

― Esipuhe
― Jorma Koivulehto 1934–2014
― Unto Salo ja Raimo Anttila muistelevat Jorma Koivulehtoa

― Suomen laiva-sanasta
― Vanhimmista germaanis-suomalaisista lainakosketuksista – Sm. karsia ~ germ. *skarđian
― Kenno, kotti ja kalvo – Lisiä germaanis-suomalaisiin lainakosketuksiin
― Lainoja ja lainakerrostumia
― Rasia ja asia
― Suomalaisten maahanmuutto indoeurooppalaisten lainasanojen valossa
― Itämerensuomalais-germaaniset kosketukset
― Lehnwörter im Bereich von ‘Korn’, ‘Finne’, ‘Flosse’
― Namn som kan tolkas urgermanskt
― Etymologioinnin periaatteita: suomen keto, saamen gied'de
― Alte Lehnwörter meteorologischen Inhalts: lappisch ar've ‘Regen’
― Direkte Kontakte des Lappischen mit dem Baltischen
― Kuoleman ja elämän sanoja – Eeva Uotilan (8.3.1941–9.9.1995) muistolle
― Kiire ’päälaki’ ja muuta etymologista rajankäyntiä
― Varhaiset indoeurooppalaiskontaktit: aika ja paikka lainasanojen valossa
― Fest und Zyklus des Jahres: Jul und kekri
― Zum frühen iranischen und indoiranischen lexikalischen Einfluss auf das Finnisch-Ugrische
― The Earliest Contacts between IE and Uralic Speakers in the Light of Lexical Loans
― Häät
― Noin jalot vietettiin hevonsuistajan Hektorin peijaat – Peijaiset- ja peikko-sanojen etymologiaa
― Wie alt sind die Kontakte zwischen Finnisch-Ugrisch und Balto-Slavisch?
― Arkeologia, kielihistoria ja jatkuvuusteoria
― Auf der Suche nach germanischen Elementen im heutigen Wortschatz des Ostseefinnischen und Saamischen
― Saamen ja suomen ’poro’
― Zwei alte skandinavische Lehnwörter im Saamischen
― Frühe slavisch-finnische Kontakte
― Etymologisesti hämäriä -(is)tA-johdosverbejä, lainoja ja omapohjaisia
― Die Urheimat der Germanen
― Lainaetymologioita neljältä vuosikymmeneltä – Jorma Koivulehto †
― Jorma Koivulehdon bibliografia – Bibliography of Jorma Koivulehto
― Jorma Koivulehdon tuotannon etymologinen sanarekisteri – An etymological index to the works of Jorma ― Koivulehto
― Sanarekisteri – Etymological index

Uralilaiset kielet – Uralic languages

Kantaurali – Proto-Uralic
Itämerensuomalaiset kielet – Baltic-Finnic languages
Saame – Saami (= Lapp)
Mordvalaiskielet – Mordvin languages
Mari
Permiläiset kielet – Permic languages
Ugrilaiset kielet – Ugric languages
Samojedikielet – Samoyed languages

Indoeurooppalaiset kielet – Indo-European languages

Kantaindoeurooppa – Proto-Indo-European
Kantagermaani, kantaskandinaavi – Proto-Germanic, Proto-Scandinavian
Gootti – Gothic
Langobardi – Lombardic
Pohjoisgermaaniset kielet – North Germanic languages
Muinais- ja keskiyläsaksa – Old and Middle High German
Nyky-yläsaksa (myös nykyiset murteet) – Modern High German (also modern dialects)
Alasaksa, hollanti – Low German, Dutch
Englanti, friisi – English, Frisian
Anatolia – Anatolian languages
Indoiranilaiset kielet – Indo-Iranian languages
Tokaari – Tocharian
Armenia – Armenian
Kreikka – Greek
Fryygia – Phrygian
Albania – Albanian
Itaaliset kielet – Italic languages
Romaaniset kielet – Romance languages
Kelttiläiset kielet – Celtic languages
Balttilaiset kielet – Baltic languages
Slaavilaiset kielet – Slavic languages

Muut kielet – Other languages

Creator

Sampsa Holopainen, Petri Kallio, Janne Saarikivi (red.)

Publisher

Suomalais-Ugrilainen Seura

Date

2016

Format

Fyysinen nide

Language

Englanti (English), ruotsi (svenska), saksa (Deutsch), suomi