Mielen laaksot. Mïelen vuemieh. Miela vuomit. Mielâ vyemeh. Miõl vue'm. Neljän saamen kielen paikannimien rakenne, sanasto ja rinnakkaisnimet vähemmistö–enemmistö-suhteiden kuvastajina (MSFOu 271)

Title

Mielen laaksot. Mïelen vuemieh. Miela vuomit. Mielâ vyemeh. Miõl vue'm. Neljän saamen kielen paikannimien rakenne, sanasto ja rinnakkaisnimet vähemmistö–enemmistö-suhteiden kuvastajina (MSFOu 271)

Subject

Mielen laaksot. Mïelen vuemieh. Miela vuomit. Mielâ vyemeh. Miõl vue'm. Neljän saamen kielen paikannimien rakenne, sanasto ja rinnakkaisnimet vähemmistö–enemmistö-suhteiden kuvastajina. Mémoires de la Société Finno-Ougrienne 271. 2014. 540 p. (ISBN 978-952-5667-65-3 [painettu], ISBN 978-952-5667-66-0 [verkko]). 40 €.

Description

Mielen laaksot on laaja tutkimus neljän saamen kielen paikannimistä omassa kulttuurisessa kontekstissaan – keskisessä Ruotsissa, pohjoisimmassa Suomessa ja Venäjän puolella Petsamossa. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun useiden saamen kielten paikannimien rakennetta, sanastoa ja nimipareja analysoidaan näin perusteellisesti. Tutkimustuloksia tarkastellaan edelleen tutkittujen ja niitä ympäröivien yhteisöjen välisen vuorovaikutuksen näkökulmasta. Kirjan antia ovat myös perinpohjaiset kuvaukset tutkituista saamelaisyhteisöistä, niiden elämäntavasta ja lähihistoriasta ennen toista maailmansotaa. Kuvaukset on koostettu yhteisölähtöisesti mikro- ja etnohistorian tutkimusperiaatteita noudattaen. Tutkitut kielet – etelä-, pohjois-, inarin- ja koltansaame – edustavat kattavasti saamelaiskielten alueellisia ryhmiä, minkä ansiosta tutkimustulokset tarjoavat kiintoisaa tietoa saamen kielten keskinäisistä suhteista. Tutkittujen ryhmien ja niitä ympäröivien valtakulttuurien väliset kontaktit ovat vaihdelleet paljon alueelta ja aikakaudelta toiselle. Paikannimiä tarkastelemalla on ollut mahdollista avata myös uusia näkökulmia kielellisen ja kulttuurisen vuorovaikutuksen kehitykseen.

Creator

Taarna Valtonen

Publisher

Suomalais-Ugrilainen Seura

Date

2014

Format

print (pb), online (PDF)

Language

Suomi

Type

Väitöskirja