Kuujärven lyydiläistekstejä (MSFOu 263)

Title

Kuujärven lyydiläistekstejä (MSFOu 263)

Subject

Kuujärven lyydiläistekstejä. Mémoires de la Société Finno-Ougrienne 263. 2011. 233 p. (ISBN 978-952-5667-32-5) 26 €.

Description

Tekstikokoelma esittelee Kuujärven lyydiläismurretta. Sen ainekset on koottu 1988‒1995 seitsemältä eri lyydintaitajalta. Kuujärven murre kuuluu lyydiläismurteisiin, mutta osoittaa toisaalta huomattavaa yhtäläisyyttä vepsään muun muassa konsonanttien osalta. Lyydin kieli koostuu kolmesta päämurteesta; pohjoislyydistä, keskilyydistä ja Kuujärven lyydistä sekä kolmesta murresaarekkeesta.

Creator

Miikul Pahomov

Publisher

Suomalais-Ugrilainen Seura

Date

2011

Format

Fyysinen nide

Language

Suomi