Adnominal Person in the Morphological System of Erzya (MSFOu 261)

Title

Adnominal Person in the Morphological System of Erzya (MSFOu 261)

Subject

Adnominal Person in the Morphological System of Erzya. Mémoires de la Société Finno-Ougrienne 261. 2010. 236 p. (ISBN 978-952-5667-23-3 [print], ISBN 978-952-5667-24-0 [online]) 26 €.

Description

The dissertation is a synchronic description of adnominal person in the highly synthetic morphological system of Erzya as attested in extensive Erzya-language written-text corpora consisting of nearly 140 publications with over 4.5 million words and over 285,000 unique lexical items.

Insight for this description have been obtained from several source grammars in German, Russian, Erzya, Finnish, Estonian and Hungarian, as well as bounteous discussions in the understanding of the language with native speakers and grammarians 1993–2010.

Väitöskirjatyö on synkroninen kuvaus ersän kielen monipuolisesta omistusliitteiden käytöstä. Tutkimusaineistona on käytetty ersänkielisiä tekstikorpuksia, jotka koostuvat lähes 140 julkaisusta, yli 4,5 miljoonasta sanasta ja yli 285000 erillisestä sanamuodosta.

Kuvauksen pohjana ovat erikieliset ersän kieliopit. Keskusteluilla niin ersää äidinkielenään puhuvien kuin muiden kielioppien kirjoittajien kanssa vuosina 1993–2010 on ollut tärkeä merkitys sille, miten työ kokonaisuudessaan on muotoutunut.

Creator

Jack Rueter

Publisher

Suomalais-Ugrilainen Seura

Date

2010

Format

Fyysinen nide, PDF

Language

Englanti (English)

Type

Väitöskirja