Non-finites in North Saami (MSFOu 257)

Title

Non-finites in North Saami (MSFOu 257)

Subject

Non-finites in North Saami. Mémoires de la Société Finno-Ougrienne 257. 2009. 224 p. (ISBN 978-952-5667-07-3) 26 €.

Description

Jussi Ylikosken väitöskirjatutkimus on ajantasainen kuvaus pohjoissaamen kirjoitetun nykykielen ei-finiittisten verbimuotojen – infinitiivien, partisiippien, konverbien ja verbaalisubstantiivin – muodostuksesta ja käytöstä. Laajaan tutkimusaineistoon perustuvassa tutkimuksessa arvioidaan uudelleen saamelaiskielten aiempaa kuvausperinnettä, jossa verbien ei-finiittisten muotojen joukkoon on luettu myös pohjoissaamesta väistyneitä muotoja. Toisaalta erityistä huomiota saavat monet aiemmin vaillinaisesti kuvatut verbimuodot sekä joukko uusia, enemmän tai vähemmän vakiintuneita muotoja ja poikkeuksellisempiakin muodosteita. Nykypohjoissaamen vertaaminen varhaisempaan kansankieleen ja muihin saamelaiskieliin paljastaa sen kehityksessä monia muoto- ja lauseopillisia piirteitä, jotka ovat usein selitettävissä pohjoismaisten valtakielten eli yhtäältä sukulaiskieli suomen ja toisaalta rakenteeltaan saamesta eroavien skandinaavisten kielten vaikutukseksi.

Abstract (pdf)
Abstrákta (pdf)

Creator

Jussi Ylikoski

Publisher

Suomalais-Ugrilainen Seura

Date

2009

Format

Fyysinen nide, PDF

Language

Englanti (English)

Type

Väitöskirja