Syrjänische Texte. Band V. Komi-Syrjänisch: Ober-Vyčegda-Dialekt. M. Žikins Texte (MSFOu 252)

Title

Syrjänische Texte. Band V. Komi-Syrjänisch: Ober-Vyčegda-Dialekt. M. Žikins Texte (MSFOu 252)

Subject

Syrjänische Texte. Band V. Komi-Syrjänisch: Ober-Vyčegda-Dialekt. M. Žikins Texte. Mémoires de la Société Finno-Ougrienne 252. 2006. 513 p. (ISBN-10 952-5150-91-7, ISBN-13 978-952-5150-91-9) 40 €.

Description

Suomalais-Ugrilaisen Seuran Toimituksia 252 on Syrjänische Texte -sarjan viimeinen nide. Sarjaan kuuluvat muut neljä nidettä ovat SUST/MSFOu 186, 193, 202 ja 221. Syrjänische Texte -sarja on kokoelma saksaksi käännettyjä foneettisella tarkekirjoituksella muistiinmerkittyjä komisyrjäänin ja komipermjakin murretekstejä – komilaista folklorea – jonka dos. T. E. Uotila (1897–1947) keräsi haastatellen jatkosodan aikana Suomeen joutuneita komilaisia sotavankeja. Haastattelut on tehty vuosina 1942–43 sotavankileireillä.

Tämä viimeinen nide sisältää yhden ainoan sotavangin, 32-vuotiaan Mihail Žikinin tekstit. Hän oli joutunut vangiksi marraskuussa 1941, ja Uotila aloitti haastattelut kesäkuussa 1942. Mihail Žikinin kaltainen kielenopas on ollut löytö tutkijalle: miehen perinteentuntemus on poikkeuksellisen laaja. Žikinin tuntemista perinnelajeista nousevat erikoisuutena esiin sadut, joille hän on antanut nimen janegutka (lienee muunnos venäjän sanasta anekdotka). Niissä eläimet, luonnonilmiöt ja (metsästäjän) työkalut ovat dialogia käyviä, elollisia toimijoita. Usein janegutka päättyy Die alten Leute sagen -opetukseen. janegutkiin mahtuu myös mm. komilaisvärityksen saaneita Aisopoksen faabeleita. Myös loitsu(fragmentte)ja sisältävät noitumiseen ja turmeluun ja niiden torjuntaan liittyvät kertomukset ovat huomionarvoisia.

Varhaisen kuolemansa vuoksi T. E. Uotilalta itseltään – kuten monelta muultakin kerääjältä – aineskokoelman julkaisukuntoon saattaminen jäi suorittamatta. Suomalais-Ugrilaisen Seuran vuosikertomuksessa vuodelta 1929 valitellaan vallalle päässyttä post(h)umus-julkaisemista: "Selvää on myös, että kerääjän pitäisi itse saada suorittaa kokoelmansa julkaisutyö. Erityisesti kielellisiä kokoelmia vieraan henkilön on hyvin vaikea tyydyttävästi toimittaa. – – tällaiset työt eivät milloinkaan voi toiselta onnistua yhtä hyvin kuin tutkijalta itseltään." (SUSA XLV:72–73.) T. E. Uotilan kymmeniä vuosia arkiston uumenissa ollut käsikirjoitus on nyt "perinteisesti vieraan henkilön toimittamana" päässyt päivänvaloon ja painettu viitenä niteenä.

Creator

Gesammelt von T. E. Uotila. Übersetzt und herausgegeben von Paula Kokkonen

Publisher

Suomalais-Ugrilainen Seura

Date

2006

Format

Fyysinen nide

Language

Komi (коми кыв), saksa (Deutsch)