Lähivertailuja 18

Title

Lähivertailuja 18

Subject

Lähivertailuja 18. Uralica Helsingiensia 1. 189 p.(ISBN 978-952-5667-00-4) 20 €.

Description

Lähivertailuja 18 jatkaa suomalais-virolaisten kieleen ja kulttuuriin liittyvien julkaisujen perinnettä, ja sen edeltäjät ovat ilmestyneet eri suomalaisten yliopistojen sarjoissa. Tämän kokoelman artikkelit perustuvat valtaosin keväällä 2006 Tvärminnen eläintieteellisellä asemalla järjestetyn suomalais-virolaisen kontrastiiviseminaarin Suomen ja viron kieli kontaktissa esitelmiin. Artikkeleissa tarkastellaan kielellistä ja kulttuurista vuorovaikutusta teatterikritiikin, kulttuuri- ja tutkimushistorian kannalta, kielenoppimisen näkökulmasta ja Suomessa puhutun viron kielen valossa. Lisäksi mukana on puhtaammin viron kieleen liittyviä artikkeleita.

Kogumik „Lähivertailuja 18“ jätkab soome-eesti keele ja kultuuri alaste publikatsioonide traditsiooni. Enamik artikleid põhineb 2006. a. kevadel Helsingi ülikooli Tvärminne zooloogiajaamas peetud soome-eesti kontrastiivseminari „Soome ja eesti keel kontaktis“ ettekannetel. Artiklite temaatika hõlmab kultuuri- ja keeleuurimisloolisi kontakte teatrikriitikas, minevikus ja tänapäeval, Soome eestlasi ja nende keele eripära, eesti ja soome keele vastastikust õpetamist, eesti keele eri aspekte.
Artikkelit – Artiklid

Varja Arola: Suomalaiset näytelmät virolaiskriitikoiden silmin
Tiit Hennoste: Sõnakatkestusega algavate lausesisese reformuleerimise tüübid eestikeelses vestluses
Annekatrin Kaivapalu: Lähtekeele mõju ja produtseerimiskontekst: eesti õpilased soome mitmusevorme käänamas.
Heli Laanekask: Keskustelu või poleemika: Ahrens ja Wiedemann.
Kersti Lepajõe: Personaalpronoomenite variandi valikust.
Helena Metslang: Sihitisesarnased määrused: kui sarnased?
Ellen Niit: Noore muhulase keelekasutusest
Kristiina Praakli: Eestlased ja eesti keel Soomes
Hannu Remes: August Ahlqvist ja viron kieli

Creator

Helle Metslang ja Riho Grünthal (toim.)

Publisher

Suomalais-Ugrilainen Seura, Helsingin yliopisto

Date

2008

Format

Fyysinen nide

Language

Suomi, viro