Folia Hungarica 13 – Unkarilaisten omakuvan juuret. Keski- ja uuden ajan Unkarin historiankirjoituksen tekstejä.

Title

Folia Hungarica 13 – Unkarilaisten omakuvan juuret. Keski- ja uuden ajan Unkarin historiankirjoituksen tekstejä.

Subject

Folia Hungarica 13. Unkarilaisten omakuvan juuret. Keski- ja uuden ajan Unkarin historiankirjoituksen tekstejä. Uralica Helsingiensia 2. 221 p. (ISBN 978-952-5150-99-5) 20 €.

Description

Tekstikokoelma tutustuttaa Unkarin kulttuurista kiinnostuneet suomalaislukijat muutamiin keski- ja uuden ajan historiankirjoituksen tärkeimpiin näytteisiin. Nämä teokset ovat muokanneet merkittävästi oman aikansa unkarilaisten historia- ja omakuvaa. Kokoelmaan sisältyy kuvauksia Unkarin historian murrosvaiheista, sen kunniakkaista hetkistä ja raskaista tappioista. Tekstit kertovat unkarilaisten myyttisistä syntyjuurista, maahantulosta, Unkarin valtion perustaneesta kuningas Tapani Pyhästä, kuningaskunnan kultakautta symboloivasta Matias I:stä, kansallisen hajaannuksen vertauskuvaksi muodostuneista veljessodista, "sankarillisen" kansan taistelusta vieraita valloittajia vastaan ja lopulta keskiaikaisen kuningaskunnan, Euroopan puolustuslinnakkeen romahtamisesta. Julkaisu on Helsingin yliopiston ja Unkarin kulttuuri- ja tiedekeskuksen yhteistyötä.

Creator

Gábor Richly (toim.)

Publisher

Suomalais-Ugrilainen Seura, Helsingin yliopisto

Date

2008

Format

Fyysinen nide, PDF

Language

Suomi