Vepsän kielioppi

Title

Vepsän kielioppi

Subject

Vepsän kielioppi. Apuneuvoja suomalais-ugrilaisten kielten opintoja varten XVII. 2015. 347 s. (ISBN 978-952-5667-73-8.) 20 €.

Description

Vepsä on itäisin itämerensuomalainen kieli, yksi suomen lähisukukielistä. Muihin itämerensuomalaisiin kieliin verrattuna vepsää luonnehtivat useat kielensisäiset muutokset, toisaalta lukuisin tavoin ilmenevä venäjän kielen vaikutus. Vepsää äidinkielenään puhuvien määrä on viimeisen kahdeksankymmenen vuoden aikana pudonnut alle kymmeneen prosenttiin entisestä. Puhujia arvioidaan olevan alle kolme tuhatta. Nykyään kieli on erittäin uhanalainen.

Tässä kirjassa esitellään vepsän kielioppi rakenteellisesta ja funktionaalisesta näkökulmasta. Se antaa kokonaiskuvan vepsästä ensisijaisesti puhuttua kieltä edustavan aineiston valossa.

Creator

Riho Grünthal

Publisher

Suomalais-Ugrilainen Seura

Date

2015

Format

Fyysinen nide, PDF

Language

Suomi, vepsä

Type

Kielioppi