Browse Publications (14 total)

  • Series: Uralica Helsingiensia

UH14kannet.png
This volume gathers together articles dealing with Finnic minority languages and language contacts. The first part presents topics focusing on phonology, morphology, morphosyntax, syntax as well as lexical relations. The second part of the book…

https://www.sgr.fi/fi/files/original/1d3684e065c30a7066da3111866681bd.png
Finno-Ugric speech communities are experiencing profound transformations that produce an intriguing landscape of multilingualism and shifting interlingual dynamics. This volume provides a collection of papers that explore different aspects of…

https://www.sgr.fi/fi/files/original/fe9245479ae57030c49342a7aef360a7.png
Etymologia on aina ollut historiallis-vertailevan uralistiikan keskipisteessä. Viime vuosikymmeninä kiinnostus uralilaisten kielten sanaston historiaa kohtaan on entisestään lisääntynyt ja ala elää eräänlaista renessanssia. Monet perinteiset…

https://www.sgr.fi/fi/files/original/e1c1ebcb918186fb1e991b633b9766c5.png
This volume sheds light on personal name systems in various Finno-Ugrian languages. Special emphasis is placed on the reconstruction of name systems' historical strata and the cultural contacts reflected in personal names. Finnish, Veps, Karelian,…

https://www.sgr.fi/fi/files/original/51579f792383aeae10290295027b065e.png
This volume is one of the publications by the Helsinki Area & Language Studies initiative (HALS), a research community promoting culturally grounded language studies. The book is the result of a student field trip to the Republic of Mordovia in…

https://www.sgr.fi/fi/files/original/87de6983d6bc1a6d4c22f1a1a42beb44.pdf
This book examines an enigmatic group of people, the Moldavian Csángós, whose very existence as a group has been debated since the 19th century. The Csángós form a historical minority consisting of Roman Catholics that speak a Hungarian vernacular…

https://www.sgr.fi/fi/files/original/028caa982b35971a645c5fba525eee55.png
The contacts between the Baltic and Finnic languages have lasted more than two millennia. This book concerns several questions on different contact-induced phenomena in the lexicon, phonology, morphology and syntax of Baltic and Finnic. The…

https://www.sgr.fi/fi/files/original/f6efb4f2aa45832dfd27e99c611a5002.pdf
Thisbook is part of a dissertation by Konstantin Zamyatin. The dissertation focuses on the phenomenon of granting minority languages official status. The concepts of official language and minority language do not seem to be outright compatible and…

https://www.sgr.fi/fi/files/original/6686dcd712412359013b67c0544fae4f.png
Ethnic and Linguistic Context of Identity: Finno-Ugric Minorities focuses on the language and language identity of individual speakers and communities among the Finno-Ugric minorities, living today in a world in which borders can easily be crossed.…

https://www.sgr.fi/fi/files/original/fb2eae9d026387d61276a8c9dc5e1ae9.png
Suomalais-Ugrilaisen Seuran toiminnan perustana ovat olleet erityisesti Venäjän suomalais-ugrilaisten kielten puhuma-alueille 1800-luvun loppupuolelta Suomen itsenäistymiseen asti tehdyt kenttätyö- ja keruuretket. Ketkä aineistoa keräsivät? Miten…

https://www.sgr.fi/fi/files/original/295de4c92be65dd2167b7a55bce57582.png
Teos käsittelee Venäjän suomalais-ugrilaisten kansojen nykyistä tilannetta sekä kielen että kulttuurin kannalta. Artikkelit valottavat Venäjän väestönkehitystä ja vähemmistökielten asemaa sekä toisaalta perinteisen kulttuurin murrosta Itämeren…

https://www.sgr.fi/fi/files/original/d3caa2f522f3e4c73b6069767e6a407e.png
Tekstikokoelma tutustuttaa Unkarin kulttuurista kiinnostuneet suomalaislukijat muutamiin keski- ja uuden ajan historiankirjoituksen tärkeimpiin näytteisiin. Nämä teokset ovat muokanneet merkittävästi oman aikansa unkarilaisten historia- ja omakuvaa.…

https://www.sgr.fi/fi/files/original/ecad9f2edb3cc1b4367c4c1d7f153ad0.png
Lähivertailuja 18 jatkaa suomalais-virolaisten kieleen ja kulttuuriin liittyvien julkaisujen perinnettä, ja sen edeltäjät ovat ilmestyneet eri suomalaisten yliopistojen sarjoissa. Tämän kokoelman artikkelit perustuvat valtaosin keväällä 2006…