Juuret marin murteissa, latvus yltää Uraliin.
Juhlakirja Sirkka Saarisen 60-vuotispäiväksi 21.12.2014 (MSFOu 270)

Title

Juuret marin murteissa, latvus yltää Uraliin.
Juhlakirja Sirkka Saarisen 60-vuotispäiväksi 21.12.2014 (MSFOu 270)

Subject

Juuret marin murteissa, latvus yltää Uraliin.
Juhlakirja Sirkka Saarisen 60-vuotispäiväksi 21.12.2014. Mémoires de la Société Finno-Ougrienne 270. 2014. 432 p. (ISBN 978-952-5667-63-9 [painettu], ISBN 978-952-5667-64-6 [verkko]) 60 €.

Description

Uralilaisia kieliä puhuvat kansat ovat levittäytyneet laajalle alueelle, joka ulottuu Siperiasta Keski-Eurooppaan. Niitä tutkiva tiede uralistiikka saavutti kestäviä tuloksia jo 1800-luvulla. Professori Sirkka Saarisen 60-vuotispäivää juhlistava artikkelikokoelma antaa lukijalle käsityksen siitä, millaiset teemat ovat ajankohtaisia uralistiikassa juuri nyt. Professori Saarisen sekä kieliin että kansanperinteeseen kohdistuvaa mielenkiintoa heijastelevan kokoelman kirjoitukset käsittelevät laajaa aihepiirien kirjoa, joka ulottuu saamelaisten historian pohdinnasta siperialaisten sukukieltemme lauseopin kysymyksiin, suomenkielisestä 1800-luvun tietokirjallisuudesta mordvalaisten kansalliseepokseen, suomalais-samojedilaisista muotovertailuista unkarin nykykielen fraseologiaan ja marilaisen folkloren värisymboliikasta Baškirian marilaiskylien esinemaailmaan.

 

SISÄLLYS

Tabula gratulatoria

Lukijalle

Sirkka Saarinen ja hänen tieteellinen toimintansa

О Сиркке Сааринен, о некоторых финских лингвистах и о себе любимом... (Из непричесанных околонаучных воспоминаний и размышлений)

Artikkelit

Rigina Ajanki: Zero transitive clauses in Erzya and Finnish. [PDF]

Ю. Г. Антонов: Как вопросу о бытовании мордовской народной драмы в календарно-обрядовом фолкоре. [PDF]

С. Т. Арекеева - Н. В. Кондратева: Рассказ удмуртского автора А. Денисова «Мынам пленысь пегӟеме» («Как я бежал из плена») как феномен литературного опыта. [PDF]

Hans-Hermann Bartens: Die Herkunft der Saamen im Spiegel ihrer Folkore. [PDF]

Raija Bartens: Mordvalaisten Mastorava-eepoksen kaksi ongelmallista jumalhahmoa. [PDF]

Márta Csepregi: Multi-functional participles in Surgut Khanty. [PDF]

Валентина Гаврилова: Межфразовое марийско-русское кодовое переключение. [PDF]

Н. Н. Глухова: Символика цвета в марийскич народных песнях. [PDF]

Sirkka-Liisa Hahmo: Suomen takertua-pesyeen germaanisista juurista. [PDF]

Cornelius Hasselblatt: Gedanken zur finnougristischen Literaturwissenschaft anlässlich eines gemeinsamen Motivs (ATU 301) in einem marischen und einem chantischen Roman. [PDF]

Kaisa Häkkinen: Suomalais-ugrilaiset kielet ja kansat 1800-luvun yleistajuisessa suomenkielisessä tietokirjallisuudessa. [PDF]

Juha Janhunen: On the "zero consonant" phoneme in modern standard Finnish – towards a coherent paradigmatic interpretation. [PDF]

László Keresztes: A moksa-mordvin birtokos személyragozás átalakulása. [PDF]

Gerson Klumpp: Ideophonische Prädikation im Komi. [PDF]

Lars-Gunnar Larsson: Epenthetic vowels in Ume Saami gradation. [PDF]

Ildikó Lehtinen: Vapaus valita – aineellisen kulttuurin analyysi. [PDF]

Jorma Luutonen: Kahden sukupolven ersää – kielenhuoltoa ja muutoksen merkkejä. [PDF]

С. А. Максимов: Названия грыба-дождевика в диалектах удмуртского языка и их происхождение. [PDF]

Sándor Maticsák: How many Erzya-Mordvin nominal derivational suffixes contain the element -r / ?. [PDF]

Arto Moisio – Nobufumi Inaba: Marilaisen olemassaolon kielioppi – sanat uke ja ulo kielenoppijan näkökulmasta. [PDF]

М. В. Мосин: Лексические особенности текстов эрзянских газет «Эрзянь мастор» в 1960-2008 годы. [PDF]

Krista Ojutkangas: Walkia pelto, mustat s[ie]menet, kylwä kuka taitaa? Christfrid Gananderin Suomalaisten arwotusten ja Nytt Finskt Lexiconin suhteesta. [PDF]

Helena Ruotsala: Onko suomella sijaa? Suomen- ja meänkielisiä ääniä Haaparannan arjessa. [PDF]

Л. Е. Шабдарова: Фолклорные мотивы в повести-сказке В. И. Бояриновой «Овда». [PDF]

Tapani Salminen: Suomalais-samojedilaisia muotovertailuja. [PDF]

Merja Salo: Uralilaisen syntaksin erikoisuuksia – meteorologisten ilmausten objektikonjugaatio. [PDF]

Олег Сергеев: Лексические синонимия в церковно-богослужебной литературе марийского языка. [PDF]

Florian Siegl: Wanderwörter, areality and borders – the word for 'bread' in selected areas of Eurasia. [PDF]

Е. К. Скрибник: Служебное слово kapaj в мансийском языке. [PDF]

Merlijn de Smit: A Uralic Individualizer *-nV ?. [PDF]

Eira Söderholm: Pohjois-Norjan Kven-alkuiset nimet. [PDF]

Judit Varga: A pragmatika és a frazeológia határán – egy produktív helyzetmondat-típusról. [PDF]

Eberhard Winkler: Zum ererbten Wortschatz des Tscheremissischen. [PDF]

Jussi Ylikoski: Kieliopin arvoituksia marissa ja pohjoissaamessa: depiktiiviset suffiksit -nék ja -naga. [PDF]

Creator

Nobufumi Inaba, Jorma Luutonen, Arja Hamari ja Elina Ahola (toim.)

Publisher

Suomalais-Ugrilainen Seura

Date

2014

Format

Fyysinen nide, PDF

Language

Englanti (English), saksa (Deutsch), suomi, venäjä (ру́сский), unkari (magyar)

Type

Juhlajulkaisu