Browse Publications (19 total)

  • Series: Apuneuvoja suomalais-ugrilaisten kielten opintoja varten — Hilfsmittel für das Studium der finnisch-ugrischen Sprachen

https://www.sgr.fi/fi/files/original/8409da8de96abd68a25ea4bdfa21be9d.png
Олмапу – Olmapu on alkeista lähtevä marin kielen oppikirja suomalaisille. Kirja opettaa niittymarin murteisiin perustuvaa kirjakieltä eli itämaria. Olmapu on tarkoitettu ensisijaisesti apuvälineeksi suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen opintoihin,…

https://www.sgr.fi/fi/files/original/169bf493940f3faca7e35eee42a1c1a1.png
Tataarilais-suomalaisessa sanakirjassa on 11 000 sanaa. Sanakirja on ensisijassa kazanintataarilais-suomalainen, mutta sana-artikkeleissa esitetään kuitenkin Venäjällä puhutun kazanintataarin sanaston lisäksi Suomessa puhutun suomentataarin sanastoa.…

https://www.sgr.fi/fi/files/original/dd14821812ad29de6f02964db9d37909.pdf
Vepsä on itäisin itämerensuomalainen kieli, yksi suomen lähisukukielistä. Muihin itämerensuomalaisiin kieliin verrattuna vepsää luonnehtivat useat kielensisäiset muutokset, toisaalta lukuisin tavoin ilmenevä venäjän kielen vaikutus. Vepsää…

https://www.sgr.fi/fi/files/original/9c2731116077d68e22befc65a128632e.png
Suomalais-udmurttilainen sanakirja on rinnakkaisteos vuonna 2008 ilmestyneelle Udmurttilais-suomalaiselle sanakirjalle. Se perustuu normatiiviseen yleiskieleen; puhekielisyyksiä on otettu mukaan vähän (lähinnä sellaisia, jotka esiintyvät…

https://www.sgr.fi/fi/files/original/f65802d31adf9ef10019542c770d77d4.png
Kirja on kuvaus kuolleesta kielestä. Itäinen mansin kieli hiljeni taigassa Konda-joen varrella 1900-luvun lopulla. Tämä mansin itämurteen ensimmäinen systemaattinen kielioppi perustuu Artturi Kanniston Kondalta 1900–1905 keräämään tekstiaineistoon ja…

https://www.sgr.fi/fi/files/original/5f159fc46efdfd76164b601e2a1b9242.png
Udmurtin kielioppia ja harjoituksia sisältää 15 kappaletta udmurtin peruskielioppia, harjoituksia, tekstejä ja niihin liittyvää sanastoa.

Kirja on tarkoitettu apuvälineeksi suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen opintoja varten. Lisäksi se sopii…

https://www.sgr.fi/fi/files/original/aa0899c67c4ec445ede8ccc31a7fda21.png
Nimestäjän opas perustuu Terho Itkosen Helsingin yliopistolla pitämiin nimistöntutkimuksen luentoihin. Sen ensimmäinen painos ilmestyi keväällä 1961. Teos on nimistöntutkimuksen kenttätyöopas, jossa käsitellään tutkimuksen ja nimistönhuollon…

https://www.sgr.fi/fi/files/original/a575b7c23dfcf888d9a531c7a7b96040.png
Udmurt texts sisältää näytteitä udmurtinkielisistä teksteistä. Kirja sisältää näytteitä sekä vanhoista saduista, sankaritarinoista, runoista ja lauluista että kaunokirjallisuuden novelleista ja romaaneista. Tekstinäytteet on esitetty…

https://www.sgr.fi/fi/files/original/b2a2687741d83cea4c2a8292b4aae394.png
Marin kielen lukemisto sanastoineen sisältää näytteitä niitty- ja vuorimarinkielisestä (kirjassa itä- ja länsimari) arkikeskustelusta, kansanrunoudesta ja kaunokirjallisuudesta. Lukemiston näytteet on translitteroitu kirjakielisistä teksteistä.…

https://www.sgr.fi/fi/files/original/4e82644675c16bbff21bc3be4b316fb1.png
Kieliopin tarkoituksena on antaa lukijalle perustiedot marin äänne- ja muotorakenteesta, ortografisista periaatteista sekä taivutusmuotojen käytöstä. Teos on pyritty laatimaan mahdollisimman konkreettiseksi ja havainnolliseksi sekä oppikirjaksi…

https://www.sgr.fi/fi/files/original/a651dfb67d36ab1dad7d585ce5251d42.png
Komisyrjäänin kielioppia ja tekstejä sisältää lyhyen komisyrjäänin kieliopin sekä valikoituja tekstinäytteitä dosentti E. A. Iguševin toimittamasta Komin kielen keskustelusanastosta, Komin runouden antologiasta ja T. E. Uotilan Syrjänische…

https://www.sgr.fi/fi/files/original/0166ffc5c97db0d1089fc0cad5e1ab2a.png
Ersämordvan oppikirja on käännös Saranskissa 1979 ilmestyneestä venäjänkielisestä teoksesta, jota kand. M. V. Mosin on täydentänyt suomalaisia varten laatimillaan tai kokoamillaan lisäharjoituksilla.