Marin kielioppi

apuneuvoja10_iso.png

Nimeke

Marin kielioppi

Aihe

Marin kielioppi. 2. p. (2010). Apuneuvoja suomalais-ugrilaisten kielten opintoja varten X. 1. painos 1985. 172 s. (ISBN 951-9019-88-X [painettu], ISBN 978-952-5667-26-4 [verkko]) 16 €.

Kuvaus

Kieliopin tarkoituksena on antaa lukijalle perustiedot marin äänne- ja muotorakenteesta, ortografisista periaatteista sekä taivutusmuotojen käytöstä. Teos on pyritty laatimaan mahdollisimman konkreettiseksi ja havainnolliseksi sekä oppikirjaksi soveltuvaksi.

Kielioppi pyrkii kuvaamaan nimenomaan marin kahta kirjakieltä, niittymarin eli itämarin ja vuorimarin eli länsimarin kirjakieltä. Vain muutamissa kohdin on vertailun vuoksi viittauksia murteiden erikoispiirteisiin.

Marin kirjakieliä kirjoitetaan kyrillisin kirjaimin, mutta tässä kieliopissa kirjakielten ilmaukset on kuitenkin esitetty käyttämällä suomalais-ugrilaista transkriptiota.

Tekijä

Alho Alhoniemi

Julkaisija

Suomalais-Ugrilainen Seura

Aikamääre

1985

Formaatti

Fyysinen nide, PDF

Kieli

Suomi, niittymari, vuorimari

Laji

Kielioppi