Ethnographica. Chelovek i ego rozhdenie u vostochnyh finnov (SUST 217)

SUST217.png

Nimeke

Ethnographica. Chelovek i ego rozhdenie u vostochnyh finnov (SUST 217)

Aihe

Ethnographica. Chelovek i ego rozhdenie u vostochnyh finnov. Suomalais-Ugrilaisen Seuran Toimituksia 217. 1993. XXV + 97 p. (ISBN 951-9403-65-5) 17 €.

Tekijä

Kuzebai Gerd

Julkaisija

Suomalais-Ugrilainen Seura

Aikamääre

1993

Formaatti

Fyysinen nide

Kieli

Venäjä (ру́сский)